Мотивиращият лидер е успешен лидер

Италианският философ Николо Макиавели казва, че за един владетел не е необходимо да умее всичко, а само да изглежда, че може. Ние бихме разширили малко тази дефиниция и бихме казали, че лидерът не е необходимо да умее всичко, а само да се обгради с комптепетни и мотивирани служители. Ако лидерът трябва да вземе пример от някого, то това със сигурност са царете от миналото, които, вярвате или не, са били изправени пред същите дилеми като днешния мениджър: Как можете да повлияете на колектива така, че да увеличите качеството на работата? А как можете изобщо да задържите качеството на същото ниво? Дали мотивацията се крие в основата на всичко? И какво разбираме под „мотивация“ изобщо?

Какво е лидер?

Онзи, който умее до съвършенство своята работа, има техническите и теоретичните познания; онзи, който умее да планира, да наблюдава и да засича грешки; онзи, който поощрява и наказва?  Мениджърът не е просто шеф, размахващ деспотично пръст над работниците, сипещ заплахи и тръшкащ врати. Той знае нуждите на компанията, знае с какви ресурси разполага и на какво са способни неговите подчинени – той владее изкуството на мотивацията.

Потупване по рамото

Едно е да те потупат по рамото след натоварена седмица, друго е да го направят с плик пари. За да знае лидерът как да мотивира своите служители, той трябва да е наясно с онова, което вълнува неговите подчинени и което те смятат за ценно. За едни това са високите заплати, за други – семейството. Затова и поощренията не се приемат еднакво от всички. Индивидуалният подход към всеки работник е от значение, но мениджърът трябва да умее да управлява екип, а не съвкупност от единици. Той не угажда, той прави всичко възможно да ангажира хората, да ги направи съпричастни към целите на фирмата.

В големи компании понякога е трудно да се определят ценностите на всички служители, но могат да се направят изследвания в тази връзка. Ако желаете да направим изследване във вашата организация за определяне на ценностите и мотиваторите на вашите служители, можете да се свържете с нас през формата за контакт: Контакт

Изкуството на мотивацията

Да се родиш с качествата на мениджър е наистина рядкост, а да улучиш момента, в който да мотивираш подчинените, е още по-голяма рядкост. Първоначално големите компании са разчитали изцяло на труда, на броя на работниците и времето на изпълнение, докато в последствие са осъзнали, че хората са от значение. И за да покажат това на своите работници, фирмите организират редовни медицински прегледи и излети, отпускат премии и бонуси, екскурзии в чужбина с цел обучение и още много други. Ако един работник вижда, че шефът му го е грижа за него, той става съпричастен към проблемите на фирмата.

„Аз ти нареждам, а ти избери“

Съществуват пет основни типа управление на човешките ресурси, като се започне от абсолютната власт, в която просто изпълняваш заповеди, без да знаеш как и защо, докато се стигне до пълната свобода, в която умееш сам да организираш времето си и да вършиш задачите си почти без никакъв надзор. Повечето организации стоят някъде по средата, където е „убеждаването“. Едно от най-ефикасните умения на лидерът е убеждението. Представете си необработен кристал, който работникът изравя. Той е безформен, мръсен, но мениджърът вижда, че това е диамант. Вместо лидерът просто да вземе този къс и да го даде на останалите звена да го преработят, той може да отдели време на човека, който го е открил, да му обясни и да го научи как да цени онова, което вади със собствените си ръце като в крайна сметка го убеди колко важен е този човек за компанията.