Кампания 2016 за подаване на Декларация 15 от ЗЗБУТ

Вече стартирахме тазгодишната кампания за попълване и подаване на Декларация или Уведомление по чл. 15 от Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд.

Срокът е до 30-ти април 2016 г. за подаване на декларация/уведомление за предходната година. Read more

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2014г.

Удължен е крайния срок за подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2014г. до 30.05.2015г. Read more

График за отпуски – 2015

До 31.12.2014 г., работодателят е длъжен да изготви и утвърди график за ползването на платените годишни отпуски през 2015 г.  Read more