Какво правят истинските лидери, за да не се чувстват претоварени?

Изследване на Deloitte на приблизително 2500 ръководители в 94 страни установява, че претоварените лидери и служители са проблем не само за самите тях, но това оказва ефект и върху организациите, в които работят.

Дори когато компанията реално не работи в режим 24/7, технологичната свързаност, в която живеем в момента, налага очакванието, че лидерите и ръководителите са, и че трябва да са, непрекъснато на разположение, за да отговорят на заявките от своята организация или на външни клиенти.

Предвид този факт и огромното напрежение под което принципно са подложени лидерите в работата си, не е изненадващо, че доста често те се чувстват претоварени.

През 2014г. е проведено изследване на лидери от Азиатско-тихоокеанския регион, които участват в 360-градусови оценки. Техните добри резултати дотолкова изненадват изследователите с високите си показатели, че те решават да анализират навиците на тези лидери, за да определят какво ги прави толкова успешни лидери, които не се чувстват претрупани с работа.

Проучването показало, че тези успешни лидери са изградили определена дисциплина.

Ето някои от техните навици които и вие лесно можете да развиете, за да редуцирате чувството на претовареност:

1. Упражнявайте се всеки ден в продължение на поне 30 минути. Спортът действа като освобождаващ вентил за всеки стрес. Един главен изпълнителен директор в Окланд коментира, че всеки ден ходи по 35 минути на ден от офиса до дома си. В дните, в които се чувства стресиран умишлено удължава маршрута си двойно, за да се увери, че докато върви е мислил и се е занимавал достатъчно с тревогите си, за да може да по директен маршрут до дома си от офиса. Дните, които бяха стресиращи, тя целенасочено мина по-дълъг маршрут, до 60 минути, за да се увери, че е се занимавал достатъчно с работните си тревогит, преди да мине през прага на домашната си врата.

2. Никога не приемайте покана за среща, освен ако дневният ред на срещата не е предварително определен или най-малко решенията, които трябва да бъдат постигнати на срещата, трябва да бъдат посочени в поканата. Лидери, които действат по този начин знаят, че времето им е много ценно, а е лесно да бъде изгубено в срещи. Лидер в Сидни разказва, че след като започнал да прилага това просто правило за себе си и за екипа си тяхното колективно време било освободено с над 20%! Останалите скоро се научили да мислят предварително за причините, поради които искат да поканят старшите лидери на среща и да бъдат предварително подготвени за това.

3. Бъдете наясно с кого и колко време прекарвате. Лидерите често се чувстват задължени да кажат „да“ на всяка молба, включително и социални искания от познати или приятели от далечно минало. Нашето проучване показа, че успешните лидери си отделят време за себе си, особено през почивните дни и го изразходват с онези, с които наистина искат – семейството и близките си приятели. Те осъзнават, че времето е оскъден ресурс и не го пилеят.

4. Времето за размисъл е инвестиция. Авторът и популярният подкастър Тим Ферис, описва, че всеки успешен човек, който е интервюирал, е имал някаква ежедневна рефлективна практика. Лидерите, които анализират ежедневно ключови аспекти на своето ръководство, е много вероятно да сведат до минимум източниците на претоварване и да увеличат личната си ефективност.

Можете също така да се запишете в нашите обучения за развиване на мениджърски умения. За повече информация ни изпратете запитване през контактната форма на сайта или се обадете на телефон:+359 896 659 238

Знаете ли какво е Бенчмаркинг/Benchmarking?

Какво е Бенчмаркинг?

Това е процес на сравнителен анализ и сравняване на вашата организация, операции и процеси с тези в други организации в същата индустрия. Сравнителният анализ може да се прилага за всеки продукт, процес, функция или подход в бизнеса. Общите фокусни точки за анализ могат да включват включват: качество, цена и ефективност и удовлетвореност на клиентите и др.

Целта на сравнителния анализ е да се сравнят факторите с тези на конкурентите и да се генерират идеи за подобряване на процесите, подходите и технологиите за намаляване на разходите, увеличаване на печалбите и укрепване на лоялността на клиентите и удовлетворението.

Някои организации определят бенчмаркинга като средство, както за подобряване на отделни области на бизнеса си, така и за проследяване на стратегиите и подходите спрямо конкурентите. Независимо от мотивацията за провеждане на бенчмаркинг, външния поглед, който ще получите при този процес ще ви донесе конкурентно предимство и е ценна част от управлението в този свят на непрекъснати промени.

Някои от най-честите причини за прибягване до бенчмаркинг:

Най-често срещаният двигател за сравнителен анализ идва от вътрешната перспектива, че може да се подобрят работните процеси. Организациите събират данни за своето собствено представяне в различни точки от време и при различни обстоятелства и определят пропуски или области за укрепване.
Много организации се сравняват с конкурентите си в опит да идентифицират и премахнат пропуските в доставката на услуги или продукти или да спечелят конкурентно предимство. Данните, събрани при конкурентен бенчмаркинг, предлагат конкретни прозрения в процесите и мисленето на конкурентите.

Макар че е важно да се измерва и наблюдава ефективността на всички критични процеси, организациите трябва да избягват да се ограничават само до вътрешен бенчмаркинг. Фирма, която се занимава със себе си, лесно губи следите на конкурентите и по-широките световни иновации и променящите се изисквания на клиентите.

Така стигаме и до понятието стратегически бенчмаркинг, при който се сравняваме не само с наши конкуренти, но и наблюдаваме добри практики в други ниши, които можем да приложим в нашия бизнес.

Така например, Southwest Airlines прави стратегически бенчмаркинг и осъществява анализи и процеси на успешна автомобилна компания. Резултатите от предприетия бенчмаркинг съобщава, че са им помогнали да оптимизират процеси като почистване, товарене и др. и са осъществили редукция на разходите възлизаща на милиони долари годишно!

Данни от бенчмаркинг за различни сектори често се предлагат за покупка от различни агенции, но трябва да се внимава с това и добре да се провери рейтингът на агенцията, за да има сигурност в реалността на получените данни.

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските от м.юли 2018

Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, които влизат в сила от м.юли 2018 касаят следното:

1.Промени относно преизчисляването на нормата за продължителност на работното време при установено сумирано изчисляване на работното време, в случаите, в които работниците и служителите ползват отпуск за временна неработоспособност.

Чл. 9б, ал. (3) от наредбата вече гласи, че когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от нормата по ал. 1

С това на практика се уеднаквява трудовото и осигурителното законодателство в тези случаи – нормата на работното време се редуцира с толкова часове, за колкото работникът и служителят ще получи парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Важно е да се отбележи, че при наличие на нощен труд, както нормата на работното време, така и часовете, за които се изплаща паричното обезщетение се образуват след преизчисляване на нощните часове в дневни.

Всичко това следва да се има предвид и когато се попълват данните в декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“, която се подава по реда на НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

2. Промяна в отчитането на извънреден труд

Промяна има и по отношение отчитането на часовете извънреден труд пред ГИТ, в случаите в които те съдържат нощни часове. Нощните часове се приравняват на дневни с коефициента по чл. 9, ал. 2.  от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

3. Промени във връзка с отпуските на осиновители на деца до 5-годишна възраст

От 01.07.2018 влизат нови разпоредби на КТ по отношение отпуските на осиновители на деца до 5-годишна възраст и с  наредбата се въвеждат изменения и допълнения с цел  привеждане на наредбата в съответствие с Кодекса на труда. Регламентират се редът и условията на ползване на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст, включително изисквания за представяне на удостоверителни документи, обстоятелства за прекратяване и прехвърляне на права.

Изменени и допълнени са също така приложенията,  които се подават от осиновителите до работодателя, за ползване на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

Кампания на Инспекция по труда по морските курорти

От началото на юли е засилен контролът на Инспекцията по труда в морските курорти, включително чрез командироване на инспектори от други области на страната. Ежегодно по време на активния туристически сезон през месеците юли и август Агенцията насочва допълнителен ресурс за проверки на обектите на контрол със сезонен характер. Те са идентифицирани като рискови, тъй като често при сезонната заетост се нарушават разпоредбите, регламентиращи законосъобразното наемане на работници и служители, по работното време и заплащането. При контрола в курортните комплекси се акцентира върху превенцията на недекларирания труд – работа без трудов договор, наемане на договор за непълен работен ден при работа по 8 и повече часа, наемането на непълнолетни лица и на чужденци, заплащане на част от възнагражденията на ръка след устно договаряне.

Почивни дни – 2014 г.

Кога ще почиваме и кога ще отработваме през 2014 година!

Read more

Забрана за тютюнопушене

Пълна забрана за тютюнопушене на закрити обществени места от 01.06.2012г.

Read more

Почивни дни – 2011г.

Ще отработваме четири пъти през годината:

Read more

Натрупаните отпуски

Натрупаните отпуски до 1 януари 2010 г. няма да се губят, ако не се ползват до 31 декември 2011 г.

Read more

Болничен в НОИ

Ред и срокове за представяне на болнични от работодателя в НОИ.

Read more

„Училище за родители – ТИЙМКОД“, стана на 2 години!

Инициативата има за цел да повишава културата на родителите или хората, поели грижата по отглеждането и възпитанието на децата – баби, бавачки, към основополагащите и ключови моменти в живота на децата и тийнейджърите.

Много от неволно нанесените травми от личностов характер и даващи отражение през целия живот на човека, се случват от прекалена грижа или от незнание от страна на най-близките и добронамерени хора.

Read more