Как правилно да носите маска за защита от новия коронавирус?

Как да сложите, използвате, свалите и изхвърлите маска?

 • Преди да докоснете маската, почистете ръцете с втриване на препарат на алкохолна основа или сапун и вода.
 • Вземете маската и я огледайте за цепнатини или дупки.
 • Уверете се, че правилната страна на маската е обърната навън.
 • Поставете маската на лицето си. Защипете металната лента или твърд ръб на маската, така че тя да оформя формата на носа ви.
 • Свалете дъното на маската, така че да покрива устата и брадичката ви.
 • След употреба свалете маската; отстранете еластичните бримки зад ушите, като същевременно държите маската далеч от лицето и дрехите си, за да не докоснете потенциално замърсени повърхности на маската.
 • Изхвърлете маската в затворен кош веднага след употреба.
 • Извършете хигиена на ръцете след докосване или изхвърляне на маската – Използвайте триене на ръце на алкохолна основа или, ако е видимо замърсена, измийте ръцете си със сапун и вода.

Ползвани информация и материали от следните източници: 

 • Световната здравна организация
 • Европейски център за превенция и контрол на заболяванията
 • Европейска агенция за безопасност и здраве при работа