Кампания 2016 за подаване на Декларация 15 от ЗЗБУТ

Вече стартирахме тазгодишната кампания за попълване и подаване на Декларация или Уведомление по чл. 15 от Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд.

Срокът е до 30-ти април 2016 г. за подаване на декларация/уведомление за предходната година. Read more