Знаете ли какво е Бенчмаркинг/Benchmarking?

Какво е Бенчмаркинг?

Това е процес на сравнителен анализ и сравняване на вашата организация, операции и процеси с тези в други организации в същата индустрия. Сравнителният анализ може да се прилага за всеки продукт, процес, функция или подход в бизнеса. Общите фокусни точки за анализ могат да включват включват: качество, цена и ефективност и удовлетвореност на клиентите и др.

Целта на сравнителния анализ е да се сравнят факторите с тези на конкурентите и да се генерират идеи за подобряване на процесите, подходите и технологиите за намаляване на разходите, увеличаване на печалбите и укрепване на лоялността на клиентите и удовлетворението.

Някои организации определят бенчмаркинга като средство, както за подобряване на отделни области на бизнеса си, така и за проследяване на стратегиите и подходите спрямо конкурентите. Независимо от мотивацията за провеждане на бенчмаркинг, външния поглед, който ще получите при този процес ще ви донесе конкурентно предимство и е ценна част от управлението в този свят на непрекъснати промени.

Някои от най-честите причини за прибягване до бенчмаркинг:

Най-често срещаният двигател за сравнителен анализ идва от вътрешната перспектива, че може да се подобрят работните процеси. Организациите събират данни за своето собствено представяне в различни точки от време и при различни обстоятелства и определят пропуски или области за укрепване.
Много организации се сравняват с конкурентите си в опит да идентифицират и премахнат пропуските в доставката на услуги или продукти или да спечелят конкурентно предимство. Данните, събрани при конкурентен бенчмаркинг, предлагат конкретни прозрения в процесите и мисленето на конкурентите.

Макар че е важно да се измерва и наблюдава ефективността на всички критични процеси, организациите трябва да избягват да се ограничават само до вътрешен бенчмаркинг. Фирма, която се занимава със себе си, лесно губи следите на конкурентите и по-широките световни иновации и променящите се изисквания на клиентите.

Така стигаме и до понятието стратегически бенчмаркинг, при който се сравняваме не само с наши конкуренти, но и наблюдаваме добри практики в други ниши, които можем да приложим в нашия бизнес.

Така например, Southwest Airlines прави стратегически бенчмаркинг и осъществява анализи и процеси на успешна автомобилна компания. Резултатите от предприетия бенчмаркинг съобщава, че са им помогнали да оптимизират процеси като почистване, товарене и др. и са осъществили редукция на разходите възлизаща на милиони долари годишно!

Данни от бенчмаркинг за различни сектори често се предлагат за покупка от различни агенции, но трябва да се внимава с това и добре да се провери рейтингът на агенцията, за да има сигурност в реалността на получените данни.