Служба по трудова медицина СТМ-ТИЙМКОД

Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността  при работа. Тя изпълнява предимно превантивни функции, които се реализират чрез оказвана консултантско-съветническа дейност. Няма контролни и разпоредителни дейности – те са делегирани от законодателството на Инспекция по труда.

Основните дейности, с които Служба по трудова медицина към ТИЙМКОД  може да ви бъде полезна са:

  • Задължителни обучения в сферата на здравословните и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ с практическа насоченост. Провеждаме и обучения на място при клиента, независимо от дестинацията.Клиентът има възможност да даде заявка за допълнителни теми и казуси от своята практика, които да бъдат включени в програмата.
  • Оценка на риска;
  • Организация на периодични медицински прегледи за работниците и служителите;
  • Измерване на факторите на работната среда ( Орган за контрол от вида „С“). Органът разполага с най-модерни уреди за измерване на физични фактори на работната среда /осветление, шум и микроклимат/, както и уред за измерване на Импеданс Zs на контура „фаза-защитен проводник“, съпротивление на изолацията и съпротивление на защитни заземителни и мълниезащитни уредби, измерване на климатични и вентилационни инсталации и др.
  • Комплексно обслужване, с което Вие прехвърляте цялата грижа и задължения по осигуряването на Здравословни и Безопасни Условия на труд на нас.

Всеки работодател е задължен да осигури  за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина, съгласно българското законодателство. Статутът на службите по трудова медицина е регламентиран в чл. 25, 25а, 25б, 25в,25г и 25д от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Свържете се с нас за повече информация или направете запитване за оферта на следните телефони или e-mail адрес:

Офис телефон: +359 2 88 48 469
Мобилен телефон: +359 896 659 238;
E-mail: team@team-code.org или чрез Контактната форма на сайта

Службите по трудова медицина се регистрират от Министерство на здравеопазването. Актуална информация за регистрираните служби по трудова медицина можете да получите на интернет страницата на Министерството на здравеопазването (http://www.mh.government.bg) в раздел “Регистри”, както и в самото министерство.