Рискове и ползи при работата от разстояние

Препоръката за преминаване на работа от разстояние е една от най-важните и доказана като една от най-ефективните мерки за справяне с разпространението на пандемията от коронавирус. Ефективността се дължи на ограничаването на социалните контакти между работещите и много работодатели изразяват готовност да продължат да възлагат на персонала си в голяма степен задачи от разстояние.

Специалистите от Инспекция по труда обаче предупреждават освен очевидните ползи за работодателите – като спестени разходи за наеми и издръжка, работодателите да обърнат внимание на рисковете за работещите при този вид работа, които са, както психически, така и физически.

Работодателите следва да имат предвид, че според законодателството те са задължени да оценят риска на работното място на всеки свой служител или работник дори когато то е в дома на наетото лице, както и да предприемат мерки за минимизиране на установените рискове. Контролните органи на Инспекцията по труда от своя страна имат право да извършват проверки в домовете на работещите, когато в тях е обособено работно място.

Можете да се възползвате от инструмента за онлайн оценка на рисковете, свързани с Covid-19 тук: http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=5055

За безопасната работа от разстояние разказва и Напо в кратко филмче  „Работа от разстояние, за да спре пандемията“.

Когато се работи от разстояние, работникът е поставен в социална изолация, което влияе негативно върху психическото му здраве. Освен това в много случаи той трудно може да се откъсне от домашните си ангажименти. Предимствата и недостатъците на работата от разстояние, върху които EU-OSHA акцентира, са обобщени в таблицата по-долу.

 

 ПОЛЗИ ПРИ РАБОТАТА ОТ ВКЪЩИ

 

Предимства Недостатъци
Работник
 • подобряване на баланса между личен и професионален живот
 • възможност за работа, въпреки намалената подвижност поради болест или увреждане
 • намаляване на времето за пътуване и разходите (и стресът и умората, свързани с транспорта)
 • гъвкави графици и повече свобода за вземане на решения за управление на работното време
 • възможно увеличаване на автономността при работа
 • трудността да се раздели работата от личния живот
 • изолация и липса на достъп до официалния и неформален обмен на информация, който се извършва на определено място на работа
 • промени в характера на социалните работни взаимоотношения (колеги, ръководство) поради дистанцията
 • дълго работно време (гъвкавите графици могат да се превърнат в недостатък, ако работникът не налага срокове)
 • извършване на работа извън редовното работно време (през свободното време)
 • сблъсък с проблеми без подходяща подкрепа
 • развитие на мускулно-скелетни нарушения, ако ергономичните аспекти, свързани с работата, не се управляват правилно

Работодател

 • намален риск от пътни инциденти поради намалено пътуване
 • икономии на офис площи и свързаните с тях разходи
 • повишена привлекателност на компанията: привличане и задържане на квалифицирани работници
 • повишена гъвкавост на бизнес дейности и услуги
 • повишени рискове за безопасността и здравето при работа, ако не се извършват (правилни) оценки на риска
 • по-труден надзор за мениджърите и необходимост от намиране на нови форми на управление
 • трудности при предоставянето на необходимата подкрепа на работници от разстояние
 • възможно намаляване на ангажираността и спад в екипния дух
 • вътрешната комуникация става все по-трудна

Източник: EU-OSHA