Нова заповед на здравния министър и ангажимент на работодателите

Със заповед на здравния министър от 21 октомври 2020 се задължават всички работодатели:

  • Работодателите трябва да осигурят редовно дезинфекциране и да не допускат до работните помещения лица със симптоми на респираторни заболявания.
  • Работодателите трябва също така да направят и извънреден инструктаж на персонала си за правилна хигиена на ръцете, като подробна инструкция за това е дадена в приложение към самата заповед.
  • да осигуряват физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице
  •  Осигуряването на лични предпазни средства също е грижа на работодателите.
  • „Работният процес на колективните органи за управление и на служителитеда се провежда при възможност в дистанционна форма(надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени“,

При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция Собствениците на търговски обекти или предоставящите различни услуги се задължават да осуигурят дистанция най-малко от 1,5 м между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито. Също така те трябва да осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта, както и да поставят на видно място информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцетеиносене на защитни маски на лицетопри посещението на съответния обект.

Европейска седмица за безопасност и здраве – 19 до 23 октомври 2020

Хиляди участници се подготвят за едно от най-големите събития в календара на проявите във връзка с безопасността и здравето при работа (БЗР).

С европейската седмица за безопасност и здраве при работа се отбелязва официалното начало на кампанията „Здравословни работни места“ под надслов „Облекчете товара“, чийто фокус ще бъдат мускулно-скелетните смущения. Многоезичният уебсайт на кампанията , който беше стартиран по-рано този месец, предлага широк кръг от информация, достъп до публикации, проучвания по конкретни случаи, практически инструменти и насоки, които можете да използвате, както и да намерите информация, чрез която можете да се включите в кампанията.

Дейностите, които ще се проведат по време на европейската седмица — включително конференции, филмови прожекции, изложби и конкурси — ще поставят БЗР в центъра на вниманието.

България обикновено отбелязва Европейската седмица по БЗР с организциране на Национална конференция.

Вижте подробна информация по темата за европейската седмица по БЗР