Оценка на риска при работа от дома

Според нашето законодателство работата от вкъщи в нормални ситуации не може да бъде наложена от работодателя без съгласието на работника. Но и когато инициативата идва от служителя е добре да се поговори с него, тъй като работата от вкъщи може да не е подходяща за всички. Например, някои хора може да нямат подходящо място за работа и тогава трябва да се обмисли вариант или работодателят да съдейства, за да се превърне в подходящо или ако това не възможно служителят да продължи да изпълнява задълженията си от работните помещения на работодателя.

Оценка на риска

Работодателя има същите отговорности за здравето и безопасността на хората, работещи у дома, както за всеки друг работник или служител. Тези отговорности включват и извършването на оценка на риска на работното място у дома на служителя. В голяма част от случаите действията, които трябва да се предприемат в тази връзка са ясни, но понякога може да има и предизвикателства, за които трябва да се помисли.

Нещата, които трябва да имате предвид като част от оценка на риска за работещите „хоум офис“, включват:

 • стрес и лошо психично здраве
 • безопасно използване на оборудването като например като компютри и лаптопи
 • самата работна среда

В повечето случаи не е необходимо да се посещава дома на служителите за да се изготви оценката на риска и работодателя да се увери в тяхното здраве и безопасност, но трябва да се увери, че те имат здравословна и безопасна среда за работа. Събирането на информация за това може да стане чрез всякакви технологични възможности, които съвремието ни предлага. Възможно е също да се изготви предварително бланка тип чек-лист, която да бъде попълвана от всички работещи дистанционно с цел да се събере необходимата информация за изготвяне на оценката на риска.

Все пак важно е да се знае, че законодателството дава възможност работодателят да осъществява достъп до работното място. Така че със съгласието на служителя, работодателя може да реши да посети служителя, за да провери на място дали работната среда отговаря на всякакви специални изисквания, като например за работник с увреждане, както и
ако работната дейност включва значителни опасности като инструменти или химикали.

Стрес и психично здраве

Трябва да предпазите работниците от стреса на работното място, като направите оценка на риска и действате спрямо нея. Това се отнася за всички други работници.

Хората работеши дистанционно ще се сблъскат с много от същите проблеми като всеки друг служител, но може да бъде по-трудно да се осигури адекватна подкрепа и да се поддържат социални връзки.

Хората, които са лишени от социален контакт чрез работа, могат да се почувстват изолирани или откъснати, да изпитат сериозен стрес и това да доведе до влошаване на съществуващи проблеми с психичното здраве.

 Управлявайте рисковете от стрес от работата у дома

Има практически неща, които можете да направите, за да помогнете за управлението на рисковете от стрес и проблеми с психичното здраве на служителите:

 • Говорете открито с тях за възможността да бъдат стресирани или психически неразположени
 • Включете ги в извършването на оценки на риска от стрес, за да могат да помогнат при идентифицирането на потенциални проблеми и решения
 • Дръжте ги в течение какво се случва, за да се чувстват ангажирани и успокоени
 • Провеждайте редовни срещи или разговори за поддържане на връзка, за да могат да споделят всякакви притеснения
 • Информирайте ги за всяка налична професионална подкрепа
 • Вземете предвид нуждите на индивида – ако някой работи от вкъщи по медицински причини, може да се наложи да посрещнете нуждите му по различен начин

Говорете със служителите си

Без ежедневен контакт е по-трудно да разпознаете симптомите на стрес или проблеми с психичното здраве, така че може да се наложи да изградите допълнителни възможности, за да гарантирате, че служителите са в безопасност и добре.

Поддържайте редовен контакт като срещите трябва да са достъпни за всички ваши служители.

Баланс между работа и почивка

Работещите у дома понякога могат да работят по-дълго, което ги прави уморени и стресирани. Говорете редовно за натоварването, изискванията и нуждите от обучение.

Насърчавайте ги да правят редовни почивки и да използват годишния си отпуск. Уверете се, че хората не работят твърде дълго, за да спазват нереалистични срокове или да се чувстват задължени да отговарят на имейли извън нормалното работно време.

Стресът може да се натрупа с течение на времето и причините могат да бъдат свързани с работата или от други проблеми. Каквато и да е причината, важно е всеки работник да получи помощ възможно най-скоро и вие трябва да го подкрепите да го направи.

В тази връзка има нов законопроект на Кодекса на труда, в който е предложено  изрично да се запише в закона, че работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, не е длъжен да осъществява електронна комуникация с работодателя по време на междудневната и седмичната почивка (т.нар. право на изключване). Това означава, че в почивното си време – вечер или през уикенда, работникът не следва да бъде търсен по телефона или атакуван със служебни имейли или друг начин на комуникации, а ако получи повиквания по телефона или съобщения по каквито и да било електронни канали, той не е длъжен да се отзовава.

Безопасно използване на компютри

Трябва да защитите работниците си от рискове за здравето и безопасността при работа на компютър или лаптоп.

Добре е да се уверите, че:

 • служителите могат да постигнат удобна, устойчива поза, докато работят с компютърните системи
 • всяко предоставено оборудване е безопасно и подходящо за употреба
 • Те може да не се нуждаят непременно от офис мебели или оборудване у дома, за да постигнат добра стойка. Но по същия начин собствените им мебели или оборудване  може да не са подходящи или достатъчни и тогава е необходимо да се вземат мерки. Трябва да намалите рисковете, идентифицирани от вашата оценка на риска, доколкото е разумно осъществимо.