Газлайтинг на работното място

Газлайтинг – думата има 1740% увеличение на търсенето в гугъл за 2022г. Какво е това?

Газлайтинг е вид психологическа манипулация, която обикновено се разглежда при интимните взаимоотношения. Най-кратко може да се определи като практика за подвеждане на някого за собствена изгода.

Думата газлайтинг (от английски gaslighting – газова светлина)  произлиза от пиеса от 1938 г. и филм от 1944 г. В неговия сюжет съпругът на главната героиня променя различни детайли в дома им, за да я накара да се съмнява във възприятията си и да мисли, че полудява – например, затъмнява газовите лампи. Газлайтингът обаче не се случва само в романтичните връзки. Манипулациите могат да се случат на работното място и да доведат до токсична работна култура, която може да има пагубни ефекти върху служителите и бизнесас

Разпознаване на газлайтинга по време на работа

Една от най-трудните части от справянето с газлайтинга на работното място е да разберете, че това се случва. Поради естеството на манипулацията, жертвите на газлайтинга може да вярват, че другата страна е права и че не могат да се доверят на собствената си преценка.

Въпреки това думата се използва прекалено много, така че е важно да се разбере разликата между газлайтинга и просто лъжата.

При газлайтингът се поставя другата страна в положение, в което тя поставя под въпрос собствената си реалност и освен това обикновено газлайтинга е упорито поведение, а не се изчерпва с еднократен акт, какъвто е изказването на нещо невярно. Газлайтинга може да започне с нещо дребно и невинно на пръв поглед като например мениджър да започне стратегически да изключва определен служител от важни срещи, за да се покаже в по-добра светлина, отколкото ако този служител би присъствал на тези срещи. Едновременно с това той би имал възможност да говори отрицателно за него на тези срещи пред останалите колеги и ръководството и да го накара да изглежда негоден за повишение.

Газлайтинга по време на работа може да изглежда също така така:

Ръководител, който се радва на гъвкавия си график, отхвърля искането на работник за по-гъвкави възможности за работа, наричайки искането „нелепо искане“ или нещо невъзможно за допускане. Когато е притиснат по въпроса, ръководителят се отбранява и кара работника да се съмнява в неговата реалност.

Или служител  не успява да сподели ясно изискванията по даден проект и след това „запомня погрешно“ какво е било договорено с останалите членове на екипа. Когато бъде оспорван или се докаже, че греши, служителя заема отбранителна позиция, обвинява членовете на екипа, че не са могли да запомнят „едно просто нещо“, омаловажава ги  и ги кара да се съмняват в тяхната стойност за екипа.

Как може да повлияе на работното място газлайтинга

Манипулация като газлайтинга може бързо да превърне работното място в токсична и враждебна среда. Служителите може да се почувстват така, сякаш трябва да ходят по черупки от яйца и да внимават какво казват. Освен това обаче, това може да доведе до намаляване на производителността и морала. Ако ги критикуват за работата им, те могат да започнат да вярват, че не са добри в работата си или не са квалифицирани, което води до липса на увереност.

Ако един служител бъде накаран да вярва, че е луд или недостатъчно добър, той може да загуби мотивация от работата си с течение на времето и да развие негодувание към работодателя. В по-тежки случаи газлайтинга може да се промъкне в личния живот на човек, като повлияе на неговото психично здраве и благополучие.

Какво може да направи HR-а

Първо трябва да успее да разбере и идентифицира газлайтинга  по време на работа, което само по себе си не е толкова лесна задача, но отстраняването на проблема е друго предизвикателство.

Ето някои стъпки, които HR-а може да предприеме, за да идентифицира и газлайтинга на работа:

 • Бъдете нащрек за хиперболични термини като „луд“, „нелепо“ или „абсурдно“.
 •  Слушайте внимателно оплакванията на служителите и потвърдете, че ситуацията наистина е плашеща.
 •  Ако ситуацията наистина е плашеща, следете по-отблизо извършителя и потърсете фини признаци на поведението и прихванете червените сигнали.
 • След като съберете доказателства за поведението, документирайте констатациите си и се изправете срещу лицето. В зависимост от тежестта на поведението, следващите стъпки може да са различни.
 •  Осигурете подкрепа на жертвите на газлайтинга , за да помогнете за смекчаване на ефектите върху тяхното психично здраве.

Новата роля на HR

През изминалите две години видяхме служителите по управление на човешки ресурси (HR) да се въвличат в ролята на герои и злодеи. Те бяха от критично значение за подпомагането на организациите да преминат към напълно виртуална среда. Те също така помогнаха за предоставянето информация за обезщетения и изготвянето на нови политики за отпуск по болест. Те също бяха в в основата на дейностите по съкращения или принудителни отпуски. Много професионалисти преминаха от административния фокус към изключително стратегическа и гъвкава роля.

Каква наистина трябва да бъде ролята на HR-а, за да помогне на организациите да се подготвят за бъдещето?

Read more

Процесът на скръб при загуба или промяна на работата

Когато загубим работа си или тя претърпи фундаментална промяна, особено без нашето желание, това може да има дълбок ефект върху нашето усещане за благополучие и работна идентичност.

Психологически договор

Когато отиваме на работа, ние имаме набор от очаквания за това как и какви ще бъдат нашите трудови отношения с нашия работодател и колеги. Това е, което психолозите наричат „психологически договор“.  Тези неписани очаквания формират отношенията работодател-служител и постоянно се променят. Въз основа на неформални договорености и взаимни убеждения относно работата, ако служител смята, че бива третиран честно и справедливо, чувството му за благополучие в работата му често е високо. Ако има забелязани нарушения в този психологически договор, например, промяна в моделите на работа, мястото на работа, усещане за заплаха или уволнение, това води до увреждане на отношенията между работодател и служител. Нарушенията в психологическия договор карат служителите да не са ангажирани и да са по-малко продуктивни са.

Процесът на скръб при загуба или промяна на работата

Кюблер Рос, швейцарско-американски психиатър, изучава смъртта, докато работи с терминално болни пациенти. Така той идентифицира пет етапа на скръб и загуба в своето изследване и открива, че всеки човек, преминал през скръб и загуба, го е направил с различно темпо, но че емоционалното пътуване е еднакво за всички. Смята се, че загубата на работа и заетостта следва същия модел на скръб и е установено, че има голямо значение за организационните промени и ефектите върху работната сила!

Пет стадия на процеса на скръб при загуба

1. Отричане: хората са в шок, не вярват в ситуацията и са объркани.

2. Гняв: стават отбранителни, обвинителни.

3. Договаряне: този период може да се изразява по различен начин, например някои хора могат да си казват, Ако Бог, Вселената…ми помогне за това ще стана по-добър човек или ще направя нещо добро.

4. Депресия: лошо настроение, чувство за безпомощност.

5. Приемане: в този етап неизбежното се приема и това води до продължаване напред.

Тези етапи са стандартни защитни механизми, през които хората преминават, когато управляват скръбта и промяната. Прогресията към приемане е различна за всеки и няма определено време или последствия за преминаване през тези етапи на скръб. По време на пандемията COVID-19 мнозина са загубили чувство за работна идентичност, самоидентичност и нещата със сигурност не са същите. Освен човешката цена от евентуална загуба на семейство и приятели, мнозина са имали промени и загуба в работната си среда. Този цикъл на скръб е от значение за управлението на промяната във времена на несигурност.

Моделът е адаптиран в управлението на промените, за да обясни какво могат да предприемат хората, ако загубят работата си или бъдат направени промени, при които имат малък или никакъв контрол върху вземаните решения.

Когато има внезапна промяна в обстоятелствата на работното място, които са извън нашия контрол, хората често преминават през етап на нежелание да говорят за това (синдром на щрауса). Ако човек отрича, тогава няма визия какво може да се направи и къде може да отиде. Това често е съпроводено с чувство на шок и търсене на потвърждение, че това не е вярно. Ако знаете, че вашата организация съкращава хора или го е направила, служителите често не приемат ситуацията и отричат това да се случва. Това често е свързано с объркване, тъй като бъдещето им се е променило.

Ако бъде подложен на шок без предупреждение, индивидът може да изпита високи нива на разочарование и гняв от промените, случващи се без негово собствено участие или контрол. Когато хората се чувстват безсилни, неспособни да променят решенията или ситуациите, те могат да станат негодуващи и разочаровани и често да се държат като казват или правят неподходящи неща. По това време хората могат да започнат да максимизират комуникацията си, да бъдат предизвикателни и да започнат да се пазарят, за да се опитат да договорят изхода си от ситуацията. Често гневът ще бъде фокусиран в грешната посока, т.е. е неуместен, породен от страх от неизвестното. Договарянето може да бъде под формата на преговори, когато приключат работа или предлагат намаляване на заплатата или намалено работно време, за да отложат случващото се.

Депресията ще последва, когато преговорите не дадат търсения резултат. Това е моментът, когато служителят може да се почувства виновен, безпомощен и тъжен. Това е ключов етап, в който хората често продължават да се движат в цикли на гняв и пазарене, чувствайки се отпаднали. Те могат да развият липса на интерес към своята работа; или да загубят доверие в своята организация и да работят на по-ниско ниво на производителност; или да участват в контрапродуктивно поведение чрез увреждане на имущество и работни системи.

Последният етап на приемане се случва, когато не виждат повече надежда, което води до помирение с реалността. Ако индивидът може да бъде мотивиран да търси нови хоризонти и да експериментира на този етап, той няма да продължи да остава в негативния цикъл на разочарование, гняв и недоверие. Скръбта, която работниците могат да изпитат ще има по-малко отрицателен ефект върху чувството им за благополучие, ако  след това приемат и прегърнат промяната.

Останалите на работа

Едно от ключовите неща, които се случват на онези, които запазват работата си, докато колегите им губят своята, е форма на вина, наричана синдром на оцелелия на работното място. Да бъдеш един от „късметлиите“ често идва с негативни чувства и мисли. За тези, които са изоставени на работното място, въпреки че са виждали много колеги „освободени“, това има психологическо въздействие. Това също има свой собствен цикъл на скръб за загубата на колеги, загубата на неизвестното и страх за някои, че те може да са следващите.

Повече по темата за Синдрома на оцелелите.

Провеждане на периодичен инструктаж от разстояние

Работата от разстояние стана реалност за много служители едва по време на пандемията от коронавирус, докато други организации отдавна използват гъвкави формати. И макар все по-разпространената практика за работа от разстояние, все още стои не съвсем доизяснен въпросът как да се провежда периодичният инструктаж на служителите, които работят от разстояние.

Законът е недвусмислен , че отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място, вкл. и за работещите от разстояние, носи работодателят. Липсва обаче изменение в Наредба № РД-07-2 от 2009 г. относно начина на документиране на инструктажите по БЗР и при подобни казуси неизяснени в нормативната уредба единствената възможност е да се обръщаме директно за указания към компетентния държавен орган – Министерството на труда и социалната политика.

Ето какво е и неговото становище, дадено във връзка със следното запитване:

163. ЗДРАВЕЙТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID19, ПОВЕЧЕ ОТ 60 % ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЯТО РАБОТА Е СВЪРЗАНА С ОФИС ДЕЙНОСТИ РАБОТЯТ ОТ ДОМА. МОЛЯ ЗА ВАШИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИЯТ ИНСТРУКТАЖ В РЕЖИМ НА РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

Съгласно разпоредбата на чл. 107к, ал. 2 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да гарантира към датата на възникване или изменение на трудовото правоотношение работни места за извършване на работа от разстояние, които отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в нормативните актове по прилагането му. Съгласно ал. 1 на същия член работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя. Следователно минималните изисквания за безопасна работа, вкл. и при провеждане на инструктажите по безопасност и здраве при работа на работещите от разстояние са същите, както за останалите работници и служители, а редът за тяхното провеждане е определен в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа (чл. 10, ал. 1 от Наредба № РД-07-2). Той се провежда по ред и при условия, определени от работодателя, като се отчитат характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск (чл. 11, ал. 2 от Наредба № РД-07-2). Следователно, право и задължение на работодателя е да създаде подходяща организация за провеждане и документиране на периодичния инструктаж на работещите в условията на работа от разстояние. По наше мнение, няма пречка инструктажът при работа от разстояние да се провежда чрез средствата на информационните и комуникационни технологии, които са в същността и условията при тази форма за организиране на работата. В тези случаи за документиране на инструктажите могат да се ползват и електронни документи. При документирането на инструктажите е необходимо да се спазва формата на приложение №1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 с всички посочени реквизити (вкл. подписи на инструктирания и инструктиращия), както и изискването за гарантиране на последователност, цялост и проследимост на записа, както и да се предотврати случайно или незаконно унищожение или изменение на информацията или достъп от неоправомощени лица до нея.

Следва да се има предвид, че при работа с електронни документи и с електронен подпис е в сила специално законодателство – Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (обн., ДВ, бр. 34 от 6.04.2001 г.) и подзаконови нормативни актове, които въвеждат специфични изисквания при работа с електронни документи и при подписване с електронен подпис. (НА)

Следва да се обърне внимание и да се прави разлика между извънредно положение и извънредна обстановка, защото във връзка с извънредното положение е дадено становище в съвсем различна насока, а именно:

Проведените инструктажи по безопасност и здраве при работа се документират в Книги за инструктажи, съгласно приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Независимо от въведената в предприятието работа от разстояние с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, за работодателя остава задължението да осигури ЗБУТ (вкл. и инструктажи) на всички работници, а работниците са длъжни да спазват политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа (чл. 107к от Кодекса на труда). По отношение трудностите при документирането на провеждания периодичен инструктаж при въведена работа от разстояние заради извънредното положение, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (загл. доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) имате възможност да отложите неговото провеждане с един месец от отмяната на извънредното положение. (НА)

Мотивация и промотиране на безопасност и здраве при работа

Предлагането на стимули, свързани с програми за безопасност, е положителен начин за организациите да спазват разпоредбите и също така да защитават работниците. Отвъд спазването на разпоредбите, добавянето на стимул към вашата програма показва на служителите, че цените тяхната безопасност, като избирате да признаете и наградите изключително поведение.

Един от начините да поддържате служителите въвлечени в програмата за безопасност е да предложите награда, която постоянно им напомня за техния успех. Стимулът трябва да бъде достатъчно желан, за да работи, и достатъчно възнаграждаващ, за да мотивира по-нататъшното подобрение.

Наградете със свободата на избор

Начин за насърчаване на безопасността е да се предложи стимул, като например карта за подарък, който се харесва на всички или карта, която дава на всеки получател право да избира. Тези стимули могат да помогнат за прилагането на регулациите, защото мотивират служителите да надхвърлят това, което се очаква, за да гарантират безопасността. Служителите, които печелят награди могат да послужат като модели за изключително поведение на работното място. Подчертаването на техните постижения се отразява положително и на цялата организация.

Вълнението, на което получателите се радват, когато им се даде свободата да изберат своя собствена награда с карта за подарък, е мощна форма за насърчаване. Служителите получават незабавно признание от самата карта за подарък, в допълнение към наградата да изберат това, което ги мотивира. Това продължаващо признание служи като източник на постоянна мотивация за предстоящите програми.

Незабавно награждаване

За събития, които изискват по-незабавна награда, може да помислите за електронни подаръчни карти, които са чудесни за програми за безопасност на служителите. Без физически пластмасови карти, които да обработвате или изпращате, можете да изпращате карти за електронни подаръци директно до входящите пощенски кутии на получателите незабавно, което ще бъде трудно с другите стимули, които можете да преложите.

Независимо дали са планирани от самото начало или като спонтанни награди, тези карти са чудесни за разпознаване, поздравяване и благодарност на участниците на всяка стъпка от програмата. С комбинация от планирано и неочаквано признание можете да поддържате участие и вашите служители ще поддържат интерес и отдаденост на програмата. Освен това този балансиран подход насърчава среда на споделени постижения и честност. Ще работите за постигане на дългосрочни цели, така че няма риск служителите ви да не докладват за инциденти или злополуки.

Мотивирайте поведението с вълнение

Добавянето на съобщение за подкрепа или поздравителна бележка, преди да наградите участниците за техните усилия, означава, че вашите получатели не само ще запомнят наградата, но и ще се почувстват насърчени от вашата персонализирана подкрепа.

От домашно забавление до музика, филми и игри, картите за подаръци трябва да съответстват на интересите на вашите служители. Всеки път, когато те използват наградата си, ще си спомнят за тяхното постижение и за компанията, която ги е насърчила да го постигнат. Тези видове стимули осигуряват мотивация за създаване на по-безопасно работно място и вида положителна обратна връзка, която кара програмите за безопасност да работят.

Психично здраве и благополучие

Повече от всякога психичното здраве е тема за открита дискусия в медиите, в социалните ни кръгове и, разбира се, на работното ни място. Психичното здраве и благополучие са свързани с това как мислим, чувстваме и се държим и обикновено проблемите в тази сфера са причинени от реакция на трудно събитие в живота, което може да бъде причинено или влошено от проблеми, свързани с работата.

Мащаб на проблема

В световен мащаб около 264 милиона души страдат от депресия, една от водещите причини за инвалидност, като много от тези хора също страдат от симптоми на тревожност.

Наскоро проведено проучване на Световната здравна организация (СЗО) изчислява, че депресията и тревожните разстройства струват на световната икономика 1 трилион долара за всяка година загубена производителност.

Ясно е, че подкрепата на служителите да управляват собственото си психично здраве и създаването на работна среда, която позволява на всички да процъфтяват, е спешен въпрос за бизнес лидерите и мениджърите по здраве и безопасност.

Рискове за психичното здраве на работното място

Според СЗО, следните фактори могат да предизвикат или влошат проблеми с психичното здраве на работното място:

 • Неадекватни политики за здраве и безопасност
 • Лоши комуникационни и управленски практики
 • Ограничено участие във вземането на решения или слаб контрол върху сферата на работа
 • Ниски нива на подкрепа за служителите
 • Негъвкаво работно време
 • Неясни задачи или организационни цели

Изграждане на положителна култура на психичното здраве на работното място

За съжаление работното място може да засили вече съществуващо състояние и може да предизвика симптоми или да влоши ефекта им. Независимо дали работата е причина за здравословен проблем или засилва даден проблем, работодателите имат законова отговорност да помагат на своите служители и да предоставят адекватна подкрепа за психично здраве и благополучие.

Въпреки че в големите компанни е възприет холистичен подход за управление на рисковете за здравето, безопасността и благополучието на техния персонал, много от малките фирми все още нямат достъп до подходящо обучен или упълномощен специалист по трудова медицина. Различните курсове в сферата, които Тиймкод провежда може да ви помогнат да управлявате това във вашата организация и да изградите среда на работното място, която да е в подкрепа на тези, които изпитват проблеми с психичното здраве.

Първата стъпка е ръководството да разбере важността на насърчаването на подкрепяща среда за техния персонал. Всички директори и мениджъри трябва да имат някаква форма на обучение за психично здраве и благополучие.

Преди всичко е важно да запомните, че всички ние имаме психично здраве, което може да варира и да се променя с течение на времето. Би било неприемливо за всяка една организация да не направи корекции за нечие физическо благополучие, така че същото трябва да важи и за психичното здраве и благополучие. За повече информация и съвети относно нашия набор от курсове  обадете ни се или ни пишете за повече информация: Контакти

Gig икономика

Изглежда, че сигурната работа за цял живот постепенно изчезва в много страни и след дигиталната революция започва да се говори за „gig economy“. Терминът „gig“ идва от музикалния свят и се отнася до кратки изпълнения на музикални групи.

Какво всъщност е “ Gig икономиката“?

Терминът се използва за описание на хората, които работят в система на свободен пазар, в която временните длъжности са често срещано място. Gig икономиката се състои от три основни компонента; независимите работници, заплатени от дадена компания, потребителите, които се нуждаят от конкретна услуга или доставка на конкретна стока и компаниите, които свързват работника с потребителя.

Една от най -често срещаните форми на gig икономиката е предоставянето на транспортни услуги. Само в Лондон има данни, че Uber е имал 45 000 активни шофьори, регистрирани в приложението през 2018 г., а през 2017 г. пазарът на Обединеното кралство е един от най -големите в Европа с отчетени 3,5 милиона потребители.

Предимства и недостатъци

Много работници на свободна практика намират голяма полза от работата по този начин. Гъвкавост, породена от възможността да работят часовете, които желаят, независимост да завършат работата си по начин, който им подхожда и да имат пълен контрол върху работното време.

За съжаление, има и някои недостатъци. В повечето случаи работниците не са на договори за пълен работен ден или са на граждански договори и не винаги могат да се възползват от всички предимства, като например някои обезщетения, които се полагат при трудовите договори.

Работниците също така трябва да работят постоянно, за да намерят следващия си „gig“ (следващия курс например в случая с транспортните услуги), или да бъдат подготвени за промени в настоящия. Това може да доведе до стрес, тъй като повечето хора оценяват чувството за сигурност и стабилност в работата си.

Друг недостатък, това е, разбира се, че самостоятелно заетите служители може да нямат достъп до същото ниво на подкрепа или обучение, което обикновено се предоставя на служителите на пълен работен ден. Независимо от този факт, самостоятелно заетите участници в движението все още имат отговорности да се грижат разумно за себе си и другите хора, засегнати от тяхната трудова дейност, и да си сътрудничат с работодателите си при изпълнение на законовите си задължения, особено в случай на шофьори.

Всъщност повече от една четвърт от всички пътнотранспортни произшествия могат да включват някой, който шофира като част от работата си. Така че, независимо дали сте транспортен мениджър, специалист по безопасност, шофьор, пътната безопасност е нещо, което не можете да си позволите да пренебрегнете.

Ако имате въпроси относно обученията по безопасност и здраве при работа, както и ежедневните инструктажи на заетите с рискови дейности, каквито са шофьорите, не се колебайте да се свържете с нас за съдействие в изграждане на системата по безопасност и здраве във вашата фирма.

Свържете се с нас през Контактната форма.

Култура на безопасност

Организация, която има адекватна или положителна култура на безопасност, е тази, която цени и има силен фокус върху безопасността.

Какво е култура на безопасност?

Следните елементи са идентифицирани като характеристики на добрата култура на безопасност (Reason, 1997):

а)  Култура на информираност: Организацията събира информация за произшествия и инциденти и извършва активни мерки за противодействие чрез одити за безопасност и проучвания на климата за безопасност.

б) Култура на докладване : Всички служители съобщават за инциденти или допуснати отклонения и участват в проучвания, одити и други дейности по безопасността.

в)  Култура на справедливост: Атмосферата на доверие насърчава и възнаграждава служителите за предоставяне на информация за грешки и инциденти. Служителите знаят, че ще получат справедливо отношение за всяка грешка, която допуснат.

г) Гъвкава култура: Организацията има способността да променя практиките си.

д)  Култура на обучение: Организацията подобрява безопасността, като се учи от доклади за инциденти, одити за безопасност и т.н.

Добрата култура на безопасност изисква от топ мениджърите да заемат водеща роля и да служат като добри примери. Ангажиментът на мениджъра към безопасността и способността на компанията да използва информацията за разработване и подобряване на безопасни работни практики са може би най -важните елементи от културата на безопасност в рамките на една организация. Добър начин за създаване на система за докладване на инциденти и ограничаване на административната тежест е използването на електронни устройства за запис на данни, като бордови компютри и записващи устройства на събития („черни кутии“). Те ни позволяват да регистрираме и анализираме поведението при шофиране, като по този начин придобиваме представа за стила на шофиране (например количеството на силно спиране) и опасното поведение. Може да се разкрият връзки между небезопасно шофиране и произшествия и да действат като важни стимули за инвестиране в безопасност и изграждане на по-добра култура на безопасност.

Схемите за култура на безопасност изискват ръководителите видимо да се ангажират с безопасността. Това е трудно, когато работниците обикновено са далеч от помещенията на компанията, какъвто е случаят с професионалните шофьори. И все пак примери показват, че ръководството може да насърчава безопасното поведение на пътя, като подчертава стойността на безопасното шофиране, насърчава споделянето на информация за произшествия и близки пропуски и обсъжда основните причини за произшествия.

Свържете се с нас, ако желаете да подобрите безопасността във вашата работа или искате да се консултирате и да създадете култура на безопасност във вашата компания.

8 мотивационни тактики за ефективен екип

Според различни проучвания на мотивацията делът на хората, които се чувстват достатъчно мотивирани на работното си място спада със всяка година. За 2020г. някои изследвания отчитат спад с над 10%, като това донякъде може да се отдаде и на сложната световна обстановка покрай коронакризата, която се отрази и на бизнеса и на работещите в него.

Като мениджъри по човешки ресурси или бизнес лидери вие следва непрекъснато да се информирате за промените и да търсите начини да подобрите нивата на мотивация на служителите си по време на работа с цел да направите екипа си максимално ефективен и удовлетворен.

Ето някои мотивационни тактики, които можете да обмислите:

1. Бъдете прозрачни

Все повече и повече бизнеси, особено стартиращи, са отворени да дават информация за представянето на бизнеса като това може да включва резултати от уеб трафика до разходи и/или приходи и брой на регистрациите в онлайн платформите им. Не всеки бизнес е добре да бъде толкова отворен, но като предоставите известна прозрачност на служителите си, ще им помогнете да разберат как тяхната роля влияе положително на бизнеса. Това от своя страна ще  ги кара да се чувстват важни и ще предизвика нови идеи в тях за това как могат да подобрят нещата още повече.

2. Казвайте „Браво“ поне веднъж на ден

Всички харесваме признанието и не е задължително то да бъде направено чрез специална церемония по награждаване или имейл до всички. Едио просто „добре свършена работа“ или „това е чудесно“ ще свърши същата работа. Твърде много мениджъри забравят да дадат на служителите признателност, която те заслужават и очакват.

3. Бъдете мили

Отмина времето на безмилостния мениджър, който издава заповеди на всеки служител и очаква възхищение и уважение в замяна. Днес това прави точно обратното – демотивира хората. Ново проучване на DDI предполага, че 57% от служителите напускат заради шефа си, така че ако много членове на екипа напускат, може би е време да помислите за собствения си стил на управление. Като алтернатива, бъдете им приятел, помогнете за решаването на трудовите им предизвикателства, дайте им ценното си време и ще бъдете възнаградени с високо мотивирани служители.

4. Забравете микро-мениджмънта

Ние като хора харесваме автономността и свободата да се чувстваме, че имаме контрол над собственото си време и енергия. Като мениджър опитайте да се доверите на вашия екип и в дългосрочен план ще ви помогне да изградите самодостатъчен екип, който иска да работи за вас. Никой не обича свръх контрола и не мечтае за мениджър, който да следи изкъсо всички подробности в работата.

5. Използвайте геймификация

Сигурно вече сте чували за геймификацията? Това е прост начин за превръщане на свързаните с работата задачи в игра. Много сайтове за обучения я използват като при вземаме на част от изпит или решаване на важна задача потребителите получават значка, събират някакви симвоили и т.н. Можете да приложите този метод и към ваботните задачи на вашия екип. Този подход ще добави така необходимата приятелска конкуренция сред служителите и ще им върне загубената „искра“.

6. Накарайте екипа си да се чувства наистина като част от екип

Помислете за отборния дух, който спортните отбори имат. Първоначално съвпадащите униформи е трябвало да отличават един отбор от друг, но сега това дава и усещане за единство, идентичност и сътрудничество. Когато играчите или служителите имат подобни отличаващи знаци, те знаят, че са едно цяло и работят за постигане на същата крайна цел. За да направите това, можете просто да предложите служителите си да носят избрани еднакви тениски, шапки, химикалки или дори по-забавни предмети като слънчеви очила или др.

7. Приятелско съревнование

Както бе споменато по-горе, приятелското състезание е добър мотиватор за вашия екип. Ако обаче вие ​​като мениджър насърчавате по-високо ниво на състезателен дух, това може да се превърне в култура, която се фокусира върху личния интерес, а не върху ползата от екипа. Това е една от причините, поради които търговските екипи обикновено имат един или двама отлични изпълнители, но останалите работят в страх, че няма да постигнат целите си. Покажете на всеки служител, че той трябва да играе роля за постигане на целта, дори ако това е помощна роля.

8. Питайте какво искат

В повечето случаи вашите служители ще знаят какво би ги накарало да са по-мотивирани, да се чувстват по-добре. Попитайте ги директно какви промени биха искали да видят. Това може да бъде в някои нестандартни случаи, но все по-разпространени на Запад – офис куче или котка или пък разбиване на проектите, по които работят на по-управляеми парчета или  възможности за гъвкава работа. Само не забравяйте да извършите тези промени, за които сте се споразумели, защото в противен случай вашите служители могат да се изплъзнат по-надолу по мотивационната стълба.

Ако желаете да направите Проучване на удовлетвореността и мотивацията на вашите служители, можете да ни изпратите запитване през нашата контактна форма: Контакт

Ще направим анализ и заедно с вас ще набележим мотивационните техники и стратегии, които да приложите във вашия конкретен екип.

Рискове и ползи при работата от разстояние

Препоръката за преминаване на работа от разстояние е една от най-важните и доказана като една от най-ефективните мерки за справяне с разпространението на пандемията от коронавирус. Ефективността се дължи на ограничаването на социалните контакти между работещите и много работодатели изразяват готовност да продължат да възлагат на персонала си в голяма степен задачи от разстояние.

Специалистите от Инспекция по труда обаче предупреждават освен очевидните ползи за работодателите – като спестени разходи за наеми и издръжка, работодателите да обърнат внимание на рисковете за работещите при този вид работа, които са, както психически, така и физически.

Работодателите следва да имат предвид, че според законодателството те са задължени да оценят риска на работното място на всеки свой служител или работник дори когато то е в дома на наетото лице, както и да предприемат мерки за минимизиране на установените рискове. Контролните органи на Инспекцията по труда от своя страна имат право да извършват проверки в домовете на работещите, когато в тях е обособено работно място.

Можете да се възползвате от инструмента за онлайн оценка на рисковете, свързани с Covid-19 тук: http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=5055

За безопасната работа от разстояние разказва и Напо в кратко филмче  „Работа от разстояние, за да спре пандемията“.

Когато се работи от разстояние, работникът е поставен в социална изолация, което влияе негативно върху психическото му здраве. Освен това в много случаи той трудно може да се откъсне от домашните си ангажименти. Предимствата и недостатъците на работата от разстояние, върху които EU-OSHA акцентира, са обобщени в таблицата по-долу.

 

 ПОЛЗИ ПРИ РАБОТАТА ОТ ВКЪЩИ

 

Предимства Недостатъци
Работник
 • подобряване на баланса между личен и професионален живот
 • възможност за работа, въпреки намалената подвижност поради болест или увреждане
 • намаляване на времето за пътуване и разходите (и стресът и умората, свързани с транспорта)
 • гъвкави графици и повече свобода за вземане на решения за управление на работното време
 • възможно увеличаване на автономността при работа
 • трудността да се раздели работата от личния живот
 • изолация и липса на достъп до официалния и неформален обмен на информация, който се извършва на определено място на работа
 • промени в характера на социалните работни взаимоотношения (колеги, ръководство) поради дистанцията
 • дълго работно време (гъвкавите графици могат да се превърнат в недостатък, ако работникът не налага срокове)
 • извършване на работа извън редовното работно време (през свободното време)
 • сблъсък с проблеми без подходяща подкрепа
 • развитие на мускулно-скелетни нарушения, ако ергономичните аспекти, свързани с работата, не се управляват правилно

Работодател

 • намален риск от пътни инциденти поради намалено пътуване
 • икономии на офис площи и свързаните с тях разходи
 • повишена привлекателност на компанията: привличане и задържане на квалифицирани работници
 • повишена гъвкавост на бизнес дейности и услуги
 • повишени рискове за безопасността и здравето при работа, ако не се извършват (правилни) оценки на риска
 • по-труден надзор за мениджърите и необходимост от намиране на нови форми на управление
 • трудности при предоставянето на необходимата подкрепа на работници от разстояние
 • възможно намаляване на ангажираността и спад в екипния дух
 • вътрешната комуникация става все по-трудна

Източник: EU-OSHA