Оценка на риска при работа от дома

Според нашето законодателство работата от вкъщи в нормални ситуации не може да бъде наложена от работодателя без съгласието на работника. Но и когато инициативата идва от служителя е добре да се поговори с него, тъй като работата от вкъщи може да не е подходяща за всички. Например, някои хора може да нямат подходящо място за работа и тогава трябва да се обмисли вариант или работодателят да съдейства, за да се превърне в подходящо или ако това не възможно служителят да продължи да изпълнява задълженията си от работните помещения на работодателя.

Оценка на риска

Работодателя има същите отговорности за здравето и безопасността на хората, работещи у дома, както за всеки друг работник или служител. Тези отговорности включват и извършването на оценка на риска на работното място у дома на служителя. В голяма част от случаите действията, които трябва да се предприемат в тази връзка са ясни, но понякога може да има и предизвикателства, за които трябва да се помисли.

Нещата, които трябва да имате предвид като част от оценка на риска за работещите „хоум офис“, включват:

 • стрес и лошо психично здраве
 • безопасно използване на оборудването като например като компютри и лаптопи
 • самата работна среда

В повечето случаи не е необходимо да се посещава дома на служителите за да се изготви оценката на риска и работодателя да се увери в тяхното здраве и безопасност, но трябва да се увери, че те имат здравословна и безопасна среда за работа. Събирането на информация за това може да стане чрез всякакви технологични възможности, които съвремието ни предлага. Възможно е също да се изготви предварително бланка тип чек-лист, която да бъде попълвана от всички работещи дистанционно с цел да се събере необходимата информация за изготвяне на оценката на риска.

Все пак важно е да се знае, че законодателството дава възможност работодателят да осъществява достъп до работното място. Така че със съгласието на служителя, работодателя може да реши да посети служителя, за да провери на място дали работната среда отговаря на всякакви специални изисквания, като например за работник с увреждане, както и
ако работната дейност включва значителни опасности като инструменти или химикали.

Стрес и психично здраве

Трябва да предпазите работниците от стреса на работното място, като направите оценка на риска и действате спрямо нея. Това се отнася за всички други работници.

Хората работеши дистанционно ще се сблъскат с много от същите проблеми като всеки друг служител, но може да бъде по-трудно да се осигури адекватна подкрепа и да се поддържат социални връзки.

Хората, които са лишени от социален контакт чрез работа, могат да се почувстват изолирани или откъснати, да изпитат сериозен стрес и това да доведе до влошаване на съществуващи проблеми с психичното здраве.

 Управлявайте рисковете от стрес от работата у дома

Има практически неща, които можете да направите, за да помогнете за управлението на рисковете от стрес и проблеми с психичното здраве на служителите:

 • Говорете открито с тях за възможността да бъдат стресирани или психически неразположени
 • Включете ги в извършването на оценки на риска от стрес, за да могат да помогнат при идентифицирането на потенциални проблеми и решения
 • Дръжте ги в течение какво се случва, за да се чувстват ангажирани и успокоени
 • Провеждайте редовни срещи или разговори за поддържане на връзка, за да могат да споделят всякакви притеснения
 • Информирайте ги за всяка налична професионална подкрепа
 • Вземете предвид нуждите на индивида – ако някой работи от вкъщи по медицински причини, може да се наложи да посрещнете нуждите му по различен начин

Говорете със служителите си

Без ежедневен контакт е по-трудно да разпознаете симптомите на стрес или проблеми с психичното здраве, така че може да се наложи да изградите допълнителни възможности, за да гарантирате, че служителите са в безопасност и добре.

Поддържайте редовен контакт като срещите трябва да са достъпни за всички ваши служители.

Баланс между работа и почивка

Работещите у дома понякога могат да работят по-дълго, което ги прави уморени и стресирани. Говорете редовно за натоварването, изискванията и нуждите от обучение.

Насърчавайте ги да правят редовни почивки и да използват годишния си отпуск. Уверете се, че хората не работят твърде дълго, за да спазват нереалистични срокове или да се чувстват задължени да отговарят на имейли извън нормалното работно време.

Стресът може да се натрупа с течение на времето и причините могат да бъдат свързани с работата или от други проблеми. Каквато и да е причината, важно е всеки работник да получи помощ възможно най-скоро и вие трябва да го подкрепите да го направи.

В тази връзка има нов законопроект на Кодекса на труда, в който е предложено  изрично да се запише в закона, че работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, не е длъжен да осъществява електронна комуникация с работодателя по време на междудневната и седмичната почивка (т.нар. право на изключване). Това означава, че в почивното си време – вечер или през уикенда, работникът не следва да бъде търсен по телефона или атакуван със служебни имейли или друг начин на комуникации, а ако получи повиквания по телефона или съобщения по каквито и да било електронни канали, той не е длъжен да се отзовава.

Безопасно използване на компютри

Трябва да защитите работниците си от рискове за здравето и безопасността при работа на компютър или лаптоп.

Добре е да се уверите, че:

 • служителите могат да постигнат удобна, устойчива поза, докато работят с компютърните системи
 • всяко предоставено оборудване е безопасно и подходящо за употреба
 • Те може да не се нуждаят непременно от офис мебели или оборудване у дома, за да постигнат добра стойка. Но по същия начин собствените им мебели или оборудване  може да не са подходящи или достатъчни и тогава е необходимо да се вземат мерки. Трябва да намалите рисковете, идентифицирани от вашата оценка на риска, доколкото е разумно осъществимо.

Синдром на болната сграда

Още в средата на миналия век са описвани случаи на хора, които са изпитвали симптоми на разболяване в сгради, вариращи от библиотеки и болници до офиси, като причината, определяна за тези симштоми е  лошият въздух в помещенията. Оплакванията са особено чести в по-новите, енергийно ефективни сгради, където прозорците са затворени и има оскъден приток на свеж въздух.

През годините толкова много случаи са докладвани, че отдавна има термин за страданието на служителите: „синдром на болна сграда“.

Разбира се, понякога вътрешният въздух всъщност е по-добър от външния, в зависимост от нивата на замърсяване. Но в други случаи служителите работят в наистина неблагоприятна  химическа  среда – нежелан страничен продукт на нашата индустриализирана среда.

Служителите във високи сгради, особено тези над паркинги или товарни докове, могат да вдишат въглероден окис, пренесен в сградата през вентилационните отвори за свеж въздух. Ако пушачите си бъбрят навън до вентилационен отвор за всмукване на въздух, работниците вътре в сградата може дори да вдишват вторичен дим през вентилационната система. Принтерите и факсовете отделят озон, който може да се комбинира с други органични химикали на работното място. При обработката срещу вредители, пестицидите могат да останат с дни в килимите. Почистващите продукти, пръскани по стените и подовете през нощта, добавят към химическата смес, както и копирните машини, които отделят озон и често са без вентилация. Въртящите се врати засмукват автомобилните газове и цигарените изпарения от хора, които пушат навън; ремонтите на сгради добавят строителен прах, изпарения от боя и други материали.

И дори въздухът в помещението да не е замърсен от всичко изброено до сега, може просто да не се получава достатъчно чист въздух. Американското дружество на инженерите по отопление, охлаждане и климатизация препоръчва вентилационните системи да изпомпват 20 кубически фута свеж въздух на минута за всеки човек в офис помещенията. В много случаи обаче се изпомпват само 5 кубически фута – придавайки на въздуха в сградата привлекателността на полет със самолет на дълги разстояния.

Разликата е, че полетът на дълги разстояния трае само няколко часа, докато можете да прекарате до 10 часа на ден на работа, дишайки лош въздух на закрито.

А ако „болната сграда“ всъщност е домът на служителя, от където той полага дистанционен труд резултатът няма как да бъде различен от: главоболие, гадене, замаяност, раздразнителност, сърбящи очи и респираторни заболявания, наред с други проблеми.

Когато експертите започнаха да се занимават с „болните сгради“, те  откриват два напълно различни вида проблеми: заболявания, свързани със сградите и синдрома на болната сграда. Болестите, свързани със сградите, са различни заболявания, които могат да бъдат проследени до конкретна причина, като настинки, които се разпространяват в офиса, алергии и астма, причинени от прах или мухъл, или дори рак, предизвикан от пестициди или азбест.

Може би най-известният случай на инфекция, свързана със сграда, е през 1976 г., когато 182 случая на мистериозна пневмония поразяват членове на Американския легион, присъстващи на конференция във Филаделфия. Отнема месеци на разследване и лабораторна работа, за да се разкрие виновникът: невиждан досега бактериален организъм, Legionella pneumophila, който – ако бъде оставен на произвола – обича да расте в топлата вода в тръбите.

Това означава ли, че ако имате треска, втрисане, главоболие и болки в тялото, трябва да приемете, че Legionella е виновникът? Вероятно не. Повечето заболявания на работното място са обикновени случаи на грип или настинка. Но ако имате повтарящи се симптоми и вашият лекар не може да открие причината, погледнете средата си на работа и у дома.

Според специалистите по трудово здраве Марк Кълън и Катлийн Крейс, които обсъждат замърсяването на въздуха в затворени помещения в учебника „Професионално здраве“,  трябва  да се търсят конкретни токсини като възможни причини – гаденето и главоболието предполагат, че въглеродният окис може да се промъква в сградата през системата от въздуховоди, например от камиони, които се движат на празен ход отвън. Мистериозният сърбеж може да бъде причинен от излагане на фибростъкло от облицовката на въздуховода. И безмилостната кашлица и дразненето на гърлото може да са крайният резултат от груби или неправилно използвани почистващи препарати за килими.

„Синдрома на болната сграда“

По-чести от заболяванията с проследима причина обаче се оказват оплакванията от „синдрома на болната сграда“ – съвкупност от симптоми, които обикновено включват умора, главоболие, суха, сърбяща кожа и дразнене на лигавиците в очите, носа и гърлото . За разлика от заболяванията, свързани със сградите, тези симптоми са склонни да изчезнат, след като хората излязат от съмнителната сграда. Но не винаги. При някои хора постоянното излагане на работа в болна сграда може да предизвика чувствителност и автоимунни състояния, които са трудни за лечение.

Хората със синдрома на болната сграда обикновено нямат заболяване, което лекарят да открие, но страданието им е неоспоримо. В някои случаи симптомите са толкова тежки, че човек вече не може да работи във въпросната сграда.

Синдромът на болната сграда е станал по-често срещан от всички заболявания, свързани със сградите взети заедно, но досега, никой не знае със сигурност защо толкова много хора се разболяват: наистина ли е въздухът или нещо друго?

Някои изследователи спекулират, че синдромът на болните сгради е свързан с енергийната криза от 70-те години на миналия век, която довежда до силно изолирани „тесни сгради“ и понижаване на стандартите за вентилация.

Други експерти смятат, че  синдрома на болните сгради може да е свързан с лесно поправими фактори като лошо осветление. Джон Рекус, консултант по безопасност и редактор на EHS Today, казва, че много от симптомите наистина са причинени от прости проблеми с топлина, влажност и светлина. Като пример Рекус споменава офис, който веднъж посетил, в който почти всички имали главоболие и където почти всички обвинявали лошия въздух. Забелязвайки блясък на компютърните екрани, той изключва половината от флуоресцентните лампи, намиращи се отгоре. След дни главоболието на служителите изчезнало.

Някои доклади за синдрома на болните сгради са свързани с друга голяма епидемия на нашето време – стресът на работното място. Повтарящите се задачи, лошите работни взаимоотношения и чувството за безпомощност могат да подкопаят здравето на работниците, както и техния ентусиазъм. Всеки, който прекарва цял ден в досадна работа и спорове с шефове и колеги, непременно ще се почувства ужасно,  с изпарения или без изпарения.

Независимо дали основният проблем е стресът или лошият въздух, работодателите трябва да осъзнаят, че служителите им страдат от реални симптоми – а болните служители никога не са полезни за бизнеса. Ако нещо не е наред със сградата – ако, да речем, вентилационният отвор за чист въздух наистина изпомпва въглероден оксид или катранени изпарения – компаниите трябва да направят всичко необходимо, за да изчистят въздуха. Най-често срещаната намеса е по-добра вентилация – както количеството свеж въздух, което е позволено да влезе, така и обемът, който циркулира.

Служителите също могат да изиграят своята роля, особено, когато работят от дома си. Следните съвети ще помогнат да се поддържа въздуха на работното място възможно най-свеж:

 • Не блокирайте вентилационни отвори или решетки.
 • Ако трябва да пушите, правете го навън и далеч от каналите за всмукване на чист въздух и спазвайте правилата за пушене на вашата компания.
 • Погрижете се за вашите офис растения – прашните, умиращи растения не правят нищо за качеството на въздуха в офиса ви, а прекалено напоените растения могат да развият мухъл.
 • Отървете се от боклука своевременно, за да предотвратите миризми и биологично замърсяване.
 • Съхранявайте храната правилно. Съхранявайте нетрайни храни в хладилника и почиствайте хладилника често, за да предотвратите появата на миризми и мухъл.
 • Поддържайте местата за хранене чисти, за да избегнете привличането на вредители. (Хлебарките са свързани с респираторни проблеми –  определени протеини в изпражненията и слюнката на хлебарки могат да причинят алергични реакции или да предизвикат симптоми на астма.)

Трудови злополуки при работа от разстояние

Работниците и служителите, които извършват дистанционна работа, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.

Дистанционната работа може да се осъществява под формата на „надомна работа“ и „работа от разстояние“ като и  в двата случая в Кодекса на труда е поставено изискване към работодателя да осигури на работника или служителя, извършващ надомна работа или работа от разстояние, здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), както и квалификация, преквалификация и обучение.

Как обаче в тези случаи се извършва преценка по отношение на признаването на злополука за трудова? Ако работещият у дома излезе да изхвърли кошчето с отпадъци и си счупи крака, поради това, че се е подхлъзнал по пътя, това трудова злополука ли ще бъде или ще бъде битова? Или ако служителят реши да използва предоставеното му от работодателя оборудване за лични цели и настъпи злополука, ще бъде ли работодателят отново отговорен за трудова злополука?

След възникване на инцидент работодателя има задължение да разследва злополуката. Това важи във всички случаи независимо къде и как е била извършвана работата. В хода на разследването се събират писмени показания и се изяснява цялата фактическа обстановка около инцидента. При това разследване следва да стане ясно дали злополуката е станала през време и във връзка или по повод на извършваната работа или е станала докато служителят е вършел изцяло лична работа, независимо, че това може да е станало и в работно време.

В законодателството е посочено какво е „трудова злополука”:

“Трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО” е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

“Трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО” е злополука, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

 1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
 2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
 3. мястото за получаване на възнаграждение.

В действащия нормативен акт към настоящия момент обаче липсва специално уточнение дали тя се случва в офис или в домашни условия. Безсъмнено обаче се прилагат едни и същи нормативни предписания и в двата случая.

Разследването на злополука, станала извън помещенията на работодателя ще е по-затруднено, защото ще се разчита основно на показанията на пострадалия или негови близки, но на база на тези показания и останалите документи, които работодателят е задължен да подготви и представи в НОИ ще се издаде разпореждане дали злополуката се приема за трудова или не.

Всъщност няма значение дали даден инцидент е настъпил е помещение на работодателя, в дома на служителя, през работно време или не. Това, което има значение, за да се определи дали злополуката е трудова и работодателят следва да носи отговорност, е с каква цел е извършвана дейността, при която е станала злополуката – дали е била във връзка или по повод на извършваната работа/извършвана в интерес на предприятието или е била извършвана изцяло в личен интерес.

Например служител е изпратен от работодателя до пощата да вземе фирмен колет. По пътя бива блъснат от автомобил. Злополуката ще се приеме за трудова, защото дейността е извършвана в интерес на работодателя.

В друг случай служител през работно време може да реши да излезе до пощата и да вземе колет, който си е поръчал за лични нужди. Ако по пътя бъде блъснат от автомобил злополуката няма да бъде трудова, защото дейността, която е извършвана, когато е станала злополуката не е нито във връзка или по повод на извършваната работа, нито е извършена в интерес на предприятието.

При евентуален спор следва да се има предвид, че в съда се допускат свидетелски показания  и всичко е въпрос на доказване, поради което е добре още при разследването на настъпила злополука да се събере максимално много информация.

Задължения на работодателя при работа от разстояние

Кодексът на труда разграничава два типа дистанционна работа: работа от разстояние и надомна работа.

Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето и е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя. В настоящата статия ще се спрем по-подробно на работата от разстояние, тъй като това в по-често срещаният вариант в практиката.

Използването на информационни технологии – компютър, софтуер, интернет свързаност, е това, което отличава работата от разстояние от надомната работа. Надомната работа е свързана с изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работодателя.

Преминаване към работа от разстояние

Измененията в чл. 120б на Кодекса на труда изрично предоставя правото на работодателя едностранно да възлага извършване на работа от разстояние или надомна работа за периода на обявена извънредна епидемична обстановка.

В останалите случаи възлагането на извършване на работа от разстояние или надомна работа следва да бъде договорено с работника/служителя. Служителят не може да бъде принуден да премине към работа от вкъщи или обратното. Отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него (напр. прекратяване на трудовия му договор).

Страните по трудово правоотношение могат да сключат индивидуален трудов договор или да подпишат допълнително трудово споразумение към съществуващ трудов договор за преминаването към работа от разстояние.

Задължения на работодателя при работа от разстояние

 1. Задължение на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни усовия на труд

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.

Това означава, че освен всички останали изисквания, които се прилагат за работните места в офисите на работодателя, следва да се предвиди и следното:

 • създаване на инструкции за безопасна работа с компютърните системи и техника, която се използва при работата от разстояние и запознаване на служителите с тях
 • извършване на оценка на риска на работното място, за чието изготвяне следва да се проведат и съответните измервания на факторите на работната среда и запознаване на работещите, извършващи работа от разстояние, за всяка опасност, свързана с извършваната работа и за предпазните мерки, които трябва да предприемат
 •  осигуряването и монтирането на съответни устройства за безопасност на машините, инструментите и другото оборудване, което се ползва при работата от разстояние и планиране на разумни мерки за тяхната редовна поддръжка от квалифицирано лице
 • осъществяване на всички предвидени инструктажи съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • планиране на превантивни мерки и осигуряване на ефективен контрол за спазване на правилата по ЗБУТ
 •  осигуряване на лични предпазни средства.

Какъв начин на документиране на инструктажите по ЗБУТ би приела Инспекцията по труда?
Изискванията на законодателството са инструктажите  да се документират в Книги за инструктажи по образец. При работа от разстояние логично е инструктажите да се провеждат чрез предоставяне на информация по електронен път, като по същия начин инструктираното лице потвърди получаването на тази информация. Такава обратна връзка удостоверява провеждането на определения вид инструктаж и ще се приеме при евентуална проверка, но като временно решение, което се наложи като вариант покрай пандемията. Тъй като законодателството все още не предвижда изрично дистанционния начин за извършване на инструктаж, препоръката е да се извърши полагането на подписи в Книгите за инструктаж при първия удобен случай.

2. Задължение на работодателя за осигуряване на обучение и кариерно развитие

Съгласно Кодекса на труда работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, трябва да имат същия достъп до обучение и възможности за развитие на кариерата, каквито имат работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя, и са обект на същата политика на оценка.

Read more

Добри практики за пожарна безопасност

Въпреки че ни изглежда малко вероятно, все пак винаги има възможност да възникне пожар на работното място. Това се случва по-често, ако бизнесът е например ресторант или строителна площадка, но може да се случи и на всяко друго работно място.

Ето защо е важно всички служители да имат необходимото обучение и знания, за да останат в безопасност и да намалее шанса от нараняване и смърт. При пожар скоростта е критична, за това е важно да се спазват най-добрите практики за обучение по пожарна безопасност на работното място.

Както предвижда законодателството ни в тази насока:

Изготвяне на план за пожарна безопасност
Планът за пожарна безопасност помага да се гарантира, че всички служители са наясно с необходимите стъпки, които да предприемат, ако възникне пожар. Например, че всички служители знаят точките за евакуация в сградата, пожарогасителите и дори комплектите за първа помощ, в случай че са необходими такива при  злополука.

Планът се изготвя, съгласно Наредба No Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Обучение за пожарна безопасност

Съгласно  Наредба № РД 07-2/16.12.2009 г. и Наредба № 8121з-647 /01.10.2014 г., работодателите следва да провеждатежегодни планови инструктажи и обучения по пожарна безопасност.

Основната цел на обученията по пожарна безопасност е да образоват служителите за добрите практики за безопасност на работното място, които позволяват бърза и организирана реакция в случай на инцидент.

Освен да научат и припомнят на служителите как се използват пожарогасителите и другите пожарогасителни средства, важна цел на противопожарните обучения е служителите да бъдат обучени на основните елементи на превенция и защита от пожар.

Провеждане на противопожарни тренировки
За да се гарантира, че всеки знае какво да прави с възможно най-добрата скорост, провеждането на противопожарни тренировки помага за налагането на уменията, научени по време на обучението за здраве и безопасност. Това ще гарантира, че времето за реакция е по-бързо, като се евакуират всички от сградата. Като част от тренировките също е добре да проверите дали всички противопожарни аларми в обекта работят правилно.

Обикновено провеждането на противопожарните тренировки се залага в Плана за евакуация, който пък се изисква от Закон за защита при бедствия, чл. 35 и чл. 36.

Провеждането на противопожарните тренировки е добър момент, за проверка дали нещо не е необходимо да се промени или актуализира в бъдеще, дали пожарогасителите, знаците за безопасност и други елементи са на определените места за това. Важно е да се гарантира, че планът за противопожарна безопасност се преразглежда за нови опасности и че служителите съответно са запознати с тези промени.

Няколко добри практики, които могат да бъдат приложени в обучението на служителите и на практика да  помогнат за намаляване на шансовете за нараняване, свързано с пожар, на работното място са следните:

 • Отстранете опасностите от пожар на работното място
 • Помолете служителите си да претърсят работното място за потенциални опасности от пожар и да ги отстранят. Това не само помага на служителите практически да научат за потенциалните опасности и рисковете от пожар.
 • Включете в обучението на служителите как правилно се експлоатират и съхраняват отоплителни уреди и друго оборудване, което потенциално е опасно да причини пожар.
 • Като част от обучението включете локализиране на пожарогасителите от служителите, за да знаят винаги къде са техните места.
 • Включете в обучението  практическо обучение за работа с различни видове пожарогасители.

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали

Парламентът прие Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Вижте текста на закона тук: https://lex.bg/bg/mobile/ldoc/2137231156

Закона предвижда нови ангажименти на работодателите не само в публичния, но и в частния сектор:

Работодателите ще трябва да създадат канал и правила за вътрешно подаване на сигнали.  В частния сектор задължението обхваща работодатели с 50 и повече работници и служители.

Трябва да определят един или повече служители, които отговарят за разглеждането на сигнали (това може да е длъжностното лице по защита на данните).

Трябва да предоставят ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали.
Създават и поддържат регистър на сигналите за нарушения и приемат вътрешен акт за неговото водене в изпълнение на наредбата на националния орган за външно подаване на сигнали.

Да подават регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред.

Законът е обнародван в Държавен вестник, брой No 11 от 2 февруари 2023 г. и влиза в сила на 4 май 2023 г. за всички задължени лица, с изключение на разпоредбите, установяващи задължения за работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, които ще се прилагат от 17 декември 2023 г.

Централният орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, е определено да бъде Комисията за защита на личните данни. Тя ще дава методически указания на задължените субекти по закона, ще приема образци и наредба за воденето на регистъра на подадените сигнали и ще изпълнява други правомощия, които са ѝ вменени по силата на закона.

Предвидените санкции за неспазване на закона са различни по размер, в зависимот от вида на нарушението и варират от 400 лева до 20,000 лева за юридически лица. За повторно нарушаване на задълженията за създаване на канал за вътрешно подаване на сигнали и за периодичен преглед и актуализиране на вътрешните правила, приети в тази връзка, са предвидени по- големи размери на санкциите, а именно от 10,000 лева до 30,000 лева за юридическите лица.

Предвидена е и глоба в размер от 3,000 лева до 7,000 лева за лице, за което е установено, че съзнателно e подало сигнал или оповестило публично невярна информация.

Болничен за гледане на здраво дете до 12-годишна възраст

В ДВ, бр.10 от 31.1.2023 е обнародвано Постановление № 13 от 26 януари 2023г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

В сила от 01.01.2023 г. влизат измененията, свързани с временна неработоспособност, като се добавят болнични за гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина в заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето.

С измененията се запълва съществуващата законодателна празнота в Закона за здравето, съответно в Кодекса на труда и Кодекса на социалното осигуряване, по отношение на временната неработоспособност за гледане на здраво дете, поставено под карантина.

Според законодателството „детско заведение“ се отнася към деца до 7-годишна възраст и първоначалната идея на законопроекта не включваше училищата. В приетия закон обаче в обхвата попада попадат и училищата, което създава възможност за родителите на деца до 12-годишна възраст да ползват болничен за здрави деца, поставени под карантина. Според Закона за закрила на детето до 12-годишна възраст децата не могат да бъдат оставяни без надзор, затова се предвиди и включването на училищата в разпоредбата.

 

 

Тенденциите за набиране и задържане на персонал през 2023 г

Мнозинството от служителите не вярват, че заплатите им са в крак с инфлацията и поради това мнозина отново търсят по-добре платена работа. Това се наблюдава не само в България, но и в останалите страни, поради което ще споделим шест тенденции за набиране и задържане, които са изведени от Talent.com на база проучвания в нагласите на служителите в различни страни от ЕС. Целта на препоръките е да помогнат да запазите настоящите си таланти щастливи и да привлечете нови таланти в същото време.

Тенденциите за набиране и задържане, които да следваме за 2023г:

Допълнителните придобивки ще играят по-голяма роля при набирането на персонал

Очаквайте през 2023 г. да видите нарастващо значение на допълнителните придобивки и предлаганите обезщетения в пакетите за компенсация на работниците. Всъщност 60% от търсещите работа намират тези предимствата за важен елемент при търсене на работа, на второ място след заплатата! С недостига на таланти, на който пазарът на труда стана свидетел и продължава да изпитва в някои сфери, организациите ще се обърнат към внедряването на по-изчерпателни и атрактивни пакети с допълнителни придобивки, за да привлекат и задържат най-добрите таланти.

Според вицепрезидента на Talent.com нетрадиционни придобивки като достъп до лечение инвитро,  уелнес програми и дори застраховка за домашни любимци вече няма да бъдат толкова необичайни за виждане в САЩ. Ако това се случи може да очакваме в близките години тези по-нетрадиционни придобивки да прескочат океана. Освен това, тъй като все повече държави се движат в посока на прозрачност на заплащането, търсещите работа също ще се обърнат към обезщетенията като тактика за преговори. Увеличени дни платен отпуск, родителски отпуск и др.

Развиването на меки умения заемат централно място

Повишаването на уменията и меките умения, не са нещо ново, но особено в Ковид кризата се заговори усилено за нуждата от такива умения и тяхното развиване. С икономическата несигурност, която продължи през цялата 2022г. не е изненадващо, че и през 2023 г. възможностите за повишаване на уменията ще бъдат важна стратегия за задържане.

Защо? Защото това показва ангажимента на работодателя да развива своята компания.Организациите днес са възприели желанието на служителите за непрекъснато учене и затова ще видим въвеждането на уникални програми за обучение и развитие, тъй като те създават среда, в която повишаването на уменията се насърчава.

Освен това меките умения са безценни за една организация. Притежаването на тези умения (междуличностната комуникация, вземането на решения, управлението на времето, сътрудничеството и др. ) често отличава топ лидерите.

Популярността на хибридната работа продължава

Желанието за гъвкава работна среда не си отива, а през 2023 г. популярността му само ще се увеличава.

Докато в началото след връщането на много компании към работа в офис пет дни в седмицата по осем часа на ден, доста от служителите се радваха на възможността за социални контакти, то в последствие много от тях възприеха модела на хибридната работа – работа в офис и дистанционна работа в някои дни.

Осигуряването на тази свобода и технологията за дистанционна работа ще даде на организациите една преднина пред конкуренцията. Много служители са заявили в изследванията, че наличието на негъвкава работна среда може да ги накара да си потърсят друга работа.

Измерването на производителността на служителите расте

С популярността на дистанционната работа работодателите искат да са сигурни, че служителите им са продуктивни. Ще започнем да виждаме как организациите полагат усилия за измерване на производителността – от проследяване на часовете до мониторинг на софтуера, работодателите ще се стремят да получат представа за това как техните екипи прекарват работното време и как времето може да бъде оптимизирано, за да се постигнат по-добри резултати.

Прозрачността на заплащането ще набира скорост

Прозрачността на заплащането в крайна сметка е един от начините за коригиране на разликите в заплатите и за премахване на дискриминацията в заплащането, което би било огромна победа, ако се случи.

Фокусът върху психичното здраве все още е необходим

При целия икономически стрес много служители са стресирани относно бъдещето на своите работни места. И докато се измина дълъг път от началото на пандемията, за да се обхванат нуждите на служителите на работното място от психично здраве и уелнес, има още работа за вършене в тази насока.

Времената на икономическа несигурност водят до цял нов набор от страхове, които имат силата да повлияят негативно на психичното здраве. Тежестта на работодателите е да разпознаят тези потенциални бариери и да осигурят на служителите постоянен достъп до ресурси, които могат да подобрят тяхното психическо благополучие и от своя страна ефективността на работата.

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Обнародвано е  Постановление № 289 от 27 септември 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което са направени промени  Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Постановлението влиза в сила от 1 август 2022 г., с изключение на § 1, т. 1 – 7 и на § 2, т. 7, които влизат в сила от 30 септември 2022 г.

С направените промени се регламентират редът за:

 • установяване на задълженията за дежурство и за времето на разположение на работодателя, максималната продължителност на времето и редът за отчитането му;
 • установяване на реда при сумирано изчисляване на работното време за информиране на работниците и служителите с изготвените графици в Правилника за вътрешния трудов ред
 • ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя);

С текста на Постановлението и подробните изменения/допълнения в съответните членове може да се запознаете тук: Постановление № 289 от 27 септември 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Промени в Кодекса на труда от Август 2022

С приетите изменения на Кодекса на труда (КТ) в националното ни законодателство се въвеждат изискванията на две директиви на Европйския съюз относно прозрачни и предвидими условия на труд и относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи.

В Държавен вестник, брой 62 от 05.08.2022 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, като промените влизат в сила, считано от 01.08.2022 г.

По-важните промени, който внасят нововъведенията са следните:

Повишена информираност относно елементите на трудовите правоотношения

Създава се задължение за работодателя да предоставя информация на служителя най-късно до влизане в сила на изменението на трудовото правоотношение. Преди изменението задължението му беше – при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението. Целта е информацията да стане известна на служителя своевременно, за да се гарантира нужната степен на прозрачност по отношение на условията на труд и да се избегнат възможните трудови спорове.

Срочен трудов договор със срок за изпитване

Въвежда се изискване, когато трудовият договор е с определен срок, по-кратък от една година, срокът за изпитване да е до един месец.

Допълнителен труд при друг работодател

С изменението на разпоредбата на чл. 111 от КТ забраната за полагане на допълнителен труд при друг работодател може да се уговаря само поради съображения за защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси. По този начин в трудовия договор по основното трудово правоотношение вече няма да може да се уговори обща забрана за сключване на трудов договор за допълнителен труд, каквато практика имаше преди.

Изменение на трудовото правоотношение

Изрично се предоставя възможност на служителя писмено да предлага на работодателя изменение на трудовото правоотношение във връзка с преминаване от срочен на безсрочен трудов договор и/или от непълно на пълно работно време.

Едновременно с това се създава задължение за работодателя, ако не приеме отправеното предложение, да уведоми писмено служителя в срок до 1 месец, като мотивира отказа си. Изключение е, когато предложението е направено повече от два пъти за период от една година, работодателят не е задължен да предоставя мотивиран писмен отговор на служителя.

Прозрачност в условията на труд

Създават се задължения за работодателя да запознава служителя с правилата и процедурите за определяне на индивидуалната работна заплата, да осигурява информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор съгласно разпоредбите на КТ, както и информация за осигуряваните от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения.

Важно: Според становища на различни адвокати с цел възможност за доказване при един евентуален трудов спор пред съда, работодателя следва да запознава служителите с тези условия срещу подпис.

Ползване на отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Изменят се правилата за едностранно предоставяне от страна на работодателя на платения годишен отпуск на служителя, когато при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни служители. С въпросното изменение изрично се посочва, че работодателят може едностранно да предостави ползването на отпуск дори когато служителят не е придобил минимално изискуемия 4-месечен трудов стаж за възникване на правото на ползване на платен годишен отпуск.

Професионалната квалификация на служителите

В чл. 228а от КТ изрично се регламентира, че всички разходи, свързани с обучението за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на служителите, са за сметка на работодателя, когато задължението му за осигуряване на обучението произтича от нормативен акт, колективен трудов договор или от споразумение между страните по трудовия договор.

Времето на обучението ще се отчита като работно време с произтичащите от това права на служителя, включително правото да получава трудово възнаграждение, право на непрекъсната междудневна и седмична почивка и други. Когато е възможно, обучението следва да се провежда по време на работа, в рамките на установеното работно време на служителя, което е предпоставка за пълноценно участие в обучението, без да се намалява почивката на наетото лице.

Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)

Регламентира се индивидуално право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в полза на бащата (осиновителя) с гарантирано право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване. В тази връзка се променят и разпоредби в Кодекса за социално осигуряване. А в Закона за здравното осигуряване се урежда здравното осигуряване на лицата, като вноската за периода на отпуска е за сметка на работодателя.

Права на служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения

Гарантира се правото на служителя да получи мотивиран писмен отговор от работодателя, когато писмено е поискал изменение на трудовото правоотношение с цел съвместяване на личния и професионалния живот, но работодателят не приеме направеното от служителят предложение. Нормативно са определени случаите, при които служителят има право да предложи на работодателя изменение на трудовото правоотношение за определен период.

От това право могат да се ползват служители, които са родители (осиновители) на дете до 8-годишна възраст, както и тези, които полагат грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини.