Обучения

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд.

Други обучения

Фирмени, търговски, таен клиент

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

ЗБУТ

Каним Ви да вземете участие в организираните от нас специализирани и задължителни по българското законодателство обучения в сферата на здравословните и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ с практическа насоченост, дискусии и казуси.

Всички преминали и завършили успешно курса ще получат Сертификат, валиден пред Инспекцията по труда, Камарата на строителите и др. организации.

Условия за участие:

 • 96.69 лв. за един участник в редовна форма на обучение;
 • 86,69 лв. на участник при двама записали се в редовна форма на обучение;
 • 76.69 лв. на участик при трима записали се в редовна форма на обучение;
 • 66.99 лв. на участник при четирима записали се в редовна форма на обучение;
 • 54.90 лв. на участник в дистанционна форма на обучение:
 • Индивидуална оферта при групови и/или изнесени обучения;
 • Цените са без ДДС

Необходимо е да се обадите на телефон: 02 884 84 69 или моб. 0896 659 238, или да ни изпратите писмена заявка на е-мейл: team@team-code.org

В таксата на редовната форма се включват: участие в обучението, сертификат за преминато обучение, индивидуални консултации, папка с цип съдържаща листове за водене на записки, химикалка, CD с действащото нормативно законодателство в Република България по Безопасни условия на труд и данни за задължителния пакет документи, кафе, чай и минерална вода в почивките, два двойни сандвича в обедната почивка, дребни сладки, ваучер за 10% отстъпка при включване в друго обучение на ТИЙМКОД ЕООД, участие в томбола с награди.

Обучение на длъжностни лица, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа на основание на чл.6 от Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г.;

ЗБУТ

 • Задължително за лицата, определени със заповед от работодателя да водят инструктажите в дружеството;
 • Подходящо за собственици на фирми, управители, длъжностни лица, специалисти човешки ресурси, счетоводители и ТРЗ специалисти и др.

Обучение на длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд на основание чл. 6 от Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г.;

ЗБУТ

 • Задължително за лицата, определени със заповед от работодателя да изпълняват функциите на орган по БЗР;
 • Подходящо за собственици на фирми, управители, длъжностни лица, специалисти човешки ресурси, счетоводители и ТРЗ специалисти и др.

Обучение за защита от санкции при проверка от Инспекция по труда, съгласно Кодекс на труда и ЗЗБУТ;

ЗБУТ

 • Подходящо за собственици на фирми, управители, длъжностни лица, специалисти от отдел човешки ресурси, счетоводители и ТРЗ специалисти и др.

Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси на основание чл. 6 от Наредба РД-07-2 от 16 декември 2009 г.;

ЗБУТ

 • Задължително за собственици на фирми, управители, мениджъри човешки ресурси и др. ръководни специалисти.

Обучение на членове на КУТ/ГУТ по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба 4 за обучение на членовете на комитетите и групите по условия на труд;

ЗБУТ

 • Задължително за членовете в групите и комитетите по условия на труд в предприятията.

Обучение на координатор по безопасност и здраве в строителството, съгл. чл.5 от наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за збут при извършване на строителни и монтажни работи;

ЗБУТ

 • Задължително за координатори по безопасност и здраве в строителството.

Обучение по първа долекарска помощ

ЗБУТ