ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако не сте съгласни с условията, в този документ, преустановете използването на този уебсайт. Ако продулжите да гоизползвате, това ще бъде прието като съгласие и приемане на нашата политика за поверителност.

1. Обработка на лични данни

Ние събираме и обработваме лични данни само, когато нашите клиенти или потребители на сайта доброволно решат да ни ги предоставят. Това може да стане чрез нашата форма за контакти с цел задаване на въпрос или искане на оферта.

В тези случаи съблюдаваме основните принципи при обработването на данните като законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, съотносимост на обработката с целите, свеждане на данните до минимум и ограничение на съхранението им.

Съхраняваме предоставените ни данни единствено в сроковете, нужни за изпълнението на дадената задача или във връзка с възникналите от това делови взаимоотношения. След отпадане на нуждата от съхраняване на тези данни, те се унищожават.

Не обработваме чувствителни лични данни или лични данни на деца чрез този сайт.

Не предоставяне на трети страни предоставените ни данни, освен ако закон или нормативен акт не ни задължава да го направим.

В съответствие с настоящия документ всеки наш потребител има право да не ни предоставя каквито и да било лични данни. Също така има следните основни права:

  • Право на достъп до данните, отнасящи се за него;
  • Право на коригиране и промяна;
  • Право „да бъдеш забравен“.

В тази връзка е нужно потребителят или клиентът да се свърже с нас през страницата ни за контакти и да ни информира.

3. Бисквитки

Използваме информацията, събрана от „бисквитките“, за да ни предостави различни статистически данни, без да идентифицираме никого.

Използване Google Analytics – услуга за статистически анализ, предоставена от Google.

Facebook, Twitter, Youtube и други инструменти на трети страни също така поставят „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвяне на статистики за достъпа.

Ние не носим отговорност за бисквитките на трети страни и трябва да се запознаете каква е политиката на съответния уебсайт относно „бисквитките“.

Можете да деактивирате поддръжката на „бисквитки“ в браузъра си, но трябва да знаете, че ако го направите, ще загубите определени функции, които изискват „бисквитките“, за да работят правилно.

Тази политика може да се актуализира, изменя и допълва по всяко време.

Дата на последна промяна: 11.05.2018г.