Служба по трудова медицина

Нашите специалисти работят в посока превенция на здравето чрез въвеждане и усъвършенстване на процесите по предоставяне възможност на хората, да увеличат контрола над своето здраве и да го подобрят.

СТМ

Безплатна проверка с тест на знанията по ЗБУТ

СТМ-ТИЙМКОД вече 10 години обучава и консултира своите клиенти, съгласно най-последните законодателни тенденции, с което им осигурява спазване на законодателството и избягване на санкциите при проверки от контролните органи. Експресни действия при проверки!

Служба по трудова медицина TeamCODE

С какво можем да сме ви полезни:

За СТМ-ТИЙМКОД няма никакви тайни в областта на ЗБУТ. СТМ-ТИЙМКОД предлага на работодателя всички възможни дейности и услуги по ЗБУТ. Освен задължителното обслужване от СТМ, договаряме с клиентите гъвкави абонаментни планове, съобразени с обема допълнителна работа и отговорности, с което намаляваме тежестта и разходите на работодателя.

Много сериозен акцент в дейността ни са ежегодните обучения по ЗБУТ – СТМ-ТИЙМКОД провежда ежемесечно едни от най-систематизираните, актуални и изцяло приложни обучения по ЗБУТ.

СТМ-ТИЙМКОД предлага аутсорсинг на дейността по ЗБУТ за клиенти, които не желаят да се занимават с досадна документация и процедури.

И още:

 • Обучение на длъжностни лица, които водят инструктажите по безопасност и здраве при работа
 • Обучение на членовете на КУТ и ГУТ  по безопасност и здраве при работа
 • Обучение на координатори в строителството
 • Практически семинари „Защита от санкции при проверка от Инспекция по труда“
 • Абонаментно обслужване
 • Оценка на риска
 • Програми за предотвратяване, ограничаване и превенция на риска
 • Подпомагане организацията и консултации относно вида на задължителните профилактични медицински прегледи на работещите и честота на провеждането им, съгласно нормативните изисквания на Република България.
 • Подпомагане организацията на измервания на факторите на работната среда
 • Окомплектоване на фирмена документация по ЗБУТ
 • Дейност по ЗБУТ от името на работодателя
 • Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ