Болничен за гледане на здраво дете до 12-годишна възраст

В ДВ, бр.10 от 31.1.2023 е обнародвано Постановление № 13 от 26 януари 2023г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

В сила от 01.01.2023 г. влизат измененията, свързани с временна неработоспособност, като се добавят болнични за гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина в заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето.

С измененията се запълва съществуващата законодателна празнота в Закона за здравето, съответно в Кодекса на труда и Кодекса на социалното осигуряване, по отношение на временната неработоспособност за гледане на здраво дете, поставено под карантина.

Според законодателството „детско заведение“ се отнася към деца до 7-годишна възраст и първоначалната идея на законопроекта не включваше училищата. В приетия закон обаче в обхвата попада попадат и училищата, което създава възможност за родителите на деца до 12-годишна възраст да ползват болничен за здрави деца, поставени под карантина. Според Закона за закрила на детето до 12-годишна възраст децата не могат да бъдат оставяни без надзор, затова се предвиди и включването на училищата в разпоредбата.