Доверие на работното място

Замразяването на набирането на персонал в някои индустрии по време на Ковид кризата създаде повишена несигурност на заетостта и усещане за несигурност за бъдещето.  Според скорошно проучване в Англия около 25-30% от фирмите не са имали добра способност да се справят с проблемите с доверието, произтичащи от въздействието на COVID-19 в тяхната организация.

Доверието на работното място е обект на много изследвания, особено през последните 30 години. Доверието става все по-важно и има много причини за това. Работното място е мястото, където възрастните прекарват по-голямата част от живота си, създават работни отношения и създават трайни приятелства. Много работни процеси включват доверие, от преговори до продажби, управление и обучение, интервюта за работа и работа в екип. Липсата на доверие може да създаде значителни проблеми за организациите в отношенията със служителите, привличането на таланти, формирането на  партньорства и доверието на потребителите. На индивидуално ниво проблемите с доверието могат да доведат до съдебни спорове (например относно защита на личните данните) и морална вреда на хора, чието доверие е нарушено.

Основни причини, защо доверието на работното място е толкова важно:

Доверието подобрява работата в екип и сътрудничеството

Доверието на работното място има голямо влияние върху начина, по който служителите си сътрудничат и работят заедно по един и същи проект. Голяма част служители днес работят от вкъщи или имат хибридна работа от вкъщи и от офиса. Така работодателите започнаха да осъзнават колко е важно да се изгради доверие.

В повечето случаи лошата комуникация между служителите е причина номер едно за лошото сътрудничество. Първата стъпка към изграждането на надеждни и съвместни работни места е да се стимулира открита и честна комуникация на работното място.

Доверието спомага за постигане на организационните цели

Когато служителите се доверяват на своите работодатели, те са много по-склонни да работят заедно за постигане на поставените крайни бизнес цели.

Такова привеждане в съответствие с организационните цели не е лесно за постигане, особено в големи корпоративни организации с офиси по целия свят. В такива случаи организациите трябва да свършат много повече работа и да комуникират своите основни фирмени ценности, мисия и визия.

Доверието подобрява ефективността, ангажираността и продуктивността

Освен ангажираност, изследванията показват, че работните места, които се радват на доверие имат също така:

50% по-висока производителност на служителите
100% повече енергия при работа
13% по-малко болнични

Доверието спомага за вземането на решения

При работните места с високо доверие това е двупосочен процес. Това означава, че служителите се доверяват на своите началници и други ръководители, докато мениджърите се доверяват на своите екипи.

Когато такава синергия се случи, мениджърите са по-склонни да дадат възможност на своите служители да вземат собствени решения, а служителите имат увереността и смелостта да ги вземат.

Доверието намалявя стреса и бърнаута на работното място

Тъй като стресът и прегарянето имат много отрицателно въздействие върху мотивацията и производителността на служителите, работодателите се опитват да намерят начини да премахнат тези възникващи предизвикателства на работните си места. За да направят това, те трябва да изградят доверие на работното място!

Доверието започва с открита комуникация и работодателите трябва да намерят начини да създадат фирмена култура, която насърчава прозрачността, трябва често да общуват със служителите си, за да намалят нивата на стрес в организацията.

Доверието повишава лоялността и задържането на служителите

Прегарянето на служителите често е следвано от текучеството. Нещо повече, според проучване на Accenture, служителите, които изпитват бърнаут са 2,5 пъти по-склонни да напуснат настоящия си работодател.

Същото изследване показва, че една трета от служителите  биха останали по-дълго при работодателя си, ако ръководителите спазваха обещанията си, а 28% посочват като причина за оставането си, ако се практикува прозрачност на всички нива.

Доверието преодолява съпротивата срещу промяната

По време на пандемията много работодатели трябваше да преминат през значителни промени в своите операции и управление на човешкия капитал.

Приспособяването към дистанционна работа не беше лесно за всички. Това изискваше организациите да се адаптират бързо и да приспособят цялата си работна сила към новите инициативи. Но повечето хора не харесват промяната. Сътрудничеството на служителите е от решаващо значение за успешната промяна. Подобно на много други примери, вътрешните комуникации играят решаваща роля в съобщаването на важността на промяната и воденето на хората през нея.

Когато комуникацията е ефективна, доверието на работното място се увеличава, което прави хората по-уверени в решенията и новите инициативи на организациятя.

Доверието подобрява иновациите и кративността

Когато хората се чувстват свободни да общуват, да изразяват идеите си и когато се доверяват на своите работодатели и началници, те са по-склонни да въвеждат иновации и да предлагат нови решения.

Освен това, изследванията подчертават, че когато има повече доверие на работното място, служителите са с 23% по-склонни да предложат нови идеи и решения.

Насърчаването на култура на доверие, а не на страх насърчава сътрудничеството и изгражда творческо работно място. Когато служителите се страхуват да направят грешки или се страхуват да не бъдат наказани, е много по-малко вероятно да поемат инициативи, а поемането на  риск е от съществено значение за иновациите.