Краен срок за подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Уважаеми Работодатели, напомняме ви, че крайният срок за подаване на Декларация по чл.15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е до 02.05.2022 г.

Срокът за подаване на декларациите по чл. 15 е всяка година от до 30.04, но тъй като последния ден от април е неработен ден, срока се удължава до първия работен ден след него.

Декларацията може се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на предприятието или по електронен път като Инспекция по труда има специално разработен софтуер за изготвяне на самата декларация: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData

Ако изпитвате някакви затруднения или имате въпроси относно подаването на Декларацията не се колебайте да се свържете с нас през контактната форма на нашия сайт