Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2014г.

Удължен е крайния срок за подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2014г. до 30.05.2015г. Read more

График за отпуски – 2015

До 31.12.2014 г., работодателят е длъжен да изготви и утвърди график за ползването на платените годишни отпуски през 2015 г.  Read more

Почивни дни – 2014 г.

Кога ще почиваме и кога ще отработваме през 2014 година!

Read more