Подобряване на комуникацията на работното място

Ефективна комуникация в екип

 1. Давайте цялото си внимание

Случвало ли ви се е да общувате, когато някой е бил зает да гледа смартфона си, докато ви говори или ви слуша? Това се нарича отсъствие и е знак за лоша комуникация. Затова внимавайте как общувате. Пълният фокус чрез поддържане на зрителен контакт по време на разговори и срещи ще допринесе значително за ефективната комуникация. Кимайте утвърдително с глава, докато сте в разговор, за да потвърдите, че чувате събеседника си и понякога задавайте уточняващи въпроси.

 1. Използвайте приложения за комуникация между екипите

Всеки проект се нуждае от ефективен комуникационен поток, който да отразява напредъка на проекта. Според нуждите на вашия проект, комуникационните инструменти могат да бъдат различни, но добър начин за управление на комуникацията е софтуер за управление на задачите/проектите вместо използването на имейл комуникация, в която понакога е доста трудно да се ориентират членовете на екипа.

 1. Информирайте и вдъхновявайте

Комуникацията е не просто предаване на информацията – това е само половината от уравнението. Обяснявайте и изяснявайте вашите мисли и идеи, за да имате ефективна комуникация. Планирайте предварително какво искате аудиторията да запомни от разговора. Искате ли да предприемат някакви действия? Най-ефективната комуникация ще накара хората да предприемат действия.

 1. Практикувайте активно слушане

Служителите, които слушат добре, обикновено работят по-добре. Слушането е два пъти по-важно от говоренето и една голяма важна част от ефективните комуникационни умения в бизнеса.

Знаете ли как да слушате активно?

 • Поддържайте зрителен контакт с говорещия
 • Отговаряйте подходящо
 • Не прекъсвайте
 • Бъдете внимателни за езика на тялото
 1. Изберете най-добрия комуникационен метод

Да общуваш добре означава да разбираш и да бъдеш разбран. Познаването на правилните методи за комуникация е също толкова важно, колкото и наличието на ефективни комуникационни умения.

 • Визуална комуникация чрез диаграми, карти, изображения и графики.
 • Вербална комуникация чрез лице в лице, по телефон и други медии.
 • Невербална комуникация чрез език на тялото, зрителен контакт, жестове.
 • Писмена комуникация чрез писма, имейли, книги, списания и интернет.
 1. Бъдете точни и ясни

Имайки предвид важността на комуникацията на работното място, следващото голямо нещо е ясната, кратка комуникация. Независимо дали използвания метод е вербална комуникация или невербална комуникация, не навлизайте в дълга реч, за да разкажете вашата гледна точка, защото дългите послания могат да бъдат объркващи.

 1. Лични умения

Уменията за междуличностна комуникация ще допринесат както за вашия професионален, така и за личния ви живот. Това са умения, свързани с емоционалната интелигентност или способността да разбирате своите и чуждите емоции. Ето защо е добре да ги развивате и мениджърите да организират подобни обучения за екипите си.

 1. Увереност, убедителност, търпение

Има разлика между способността да общуваш и да общуваш ефективно. Заедно с горните съвети, само малко търпение, увереност и убедителност могат да ви помогнат да предадете информацията си по-ефективно. Увереността означава да се грижите за това какъв е езикът на тялото ви.

 • Усмихвайте се
 • Не кръстосвайте ръцете си
 • Поддържайте изправена стойка
 • Поддържайте очен контакт
 • Не използвайте смартфона/компютъра или други устройства докато комуникирате
 1. Използвайте времето разумно

Използването на кафе паузи може да служи като тийм билдинг и да даде възможност на всеки да се опознае по-добре. Екипното свързване е по-добър начин за подобряване на комуникационните канали. Кафе паузите са идеална възможност за неформални срещи и дискусии. Той насърчава здравословната комуникация между колегите и също така насърчава обмена на идеи. Позволете на членовете на вашия екип да правят кафе паузи едновременно, за да създадете идеална среда за отпускане на членовете на екипа и обсъждане на проблеми. .

 1. Провеждайте дейности за изграждане на екип (тийм билдинг)

Дейностите по изграждане на екип оказват голямо влияние върху производителността и цялостната работа на един екип. Може да помогне на хората  да общуват по-добре, а също така да им помогне да изградят добри взаимоотношения помежду си.

 1. Показвайте признателност

Показването на признателност е ефективен начин да се справите с ниския морал на служителите и да накарате членовете на вашия екип да се чувстват важни. Това също е метод за насърчаване на комуникацията в екип. В знак на признателност към членовете на вашия екип, поздравявайте ги за страхотните идеи, благодарете за завършената задача и дори изразявате благодарност за малки действия от тяхна страна, които са привлекли вниманието ви.

 1. Насърчавайте двупосочната обратна връзка

За да имате гладка работна среда, е важно да имате двупосочна комуникация. На работното място обратната връзка е важна за генериране на резултати. Често срещана грешка, която лидерите допускат, когато предлагат обратна връзка, е, че я превръщат в еднопосочен диалог. Те не дават възможност на служителите да представят своите собствени коментари и опасения. Насърчаването на двупосочна обратна връзка е знак за добра комуникация на работното място, което ще даде на вашия екип шанс за самооценка.

 1. Ефективни комуникационни умения

Кои са трите най-важни умения, върху които да се съсредоточите:

 1. Внимавайте за езика на тялото, той може да разказва много за вас:
 • Кръстосани ръце – Показва отбранителност и недоверие
 • Ръце държани зад тялото – Показва увереност
 • Приглаждане на дрехите, пипаме на часовника, бижута, други аксесоари– Показва нервност
 • Стиснати юмруци – Показва гняв или тревожност
 • Стискане на ръцете – Самоуспокояване
 1. Активно слушане – Да присъствате с цялото си внимане
 2. Позитивизъм и настройка за градивна критика в случай на нужда