Мотивиращият лидер е успешен лидер

Италианският философ Николо Макиавели казва, че за един владетел не е необходимо да умее всичко, а само да изглежда, че може. Ние бихме разширили малко тази дефиниция и бихме казали, че лидерът не е необходимо да умее всичко, а само да се обгради с комптепетни и мотивирани служители. Ако лидерът трябва да вземе пример от някого, то това със сигурност са царете от миналото, които, вярвате или не, са били изправени пред същите дилеми като днешния мениджър: Как можете да повлияете на колектива така, че да увеличите качеството на работата? А как можете изобщо да задържите качеството на същото ниво? Дали мотивацията се крие в основата на всичко? И какво разбираме под „мотивация“ изобщо? Read more