Натрупаните отпуски

Натрупаните отпуски до 1 януари 2010 г. няма да се губят, ако не се ползват до 31 декември 2011 г.

Read more

До навършване на 2 год. на детето ми

До навършване на 2 год. на детето миможе ли да се работи на втори трудов договор на 4 часа при друг работодател и дали това ще промени изплащането на майчинството?

Read more

Болничен в НОИ

Ред и срокове за представяне на болнични от работодателя в НОИ.

Read more

Болничен, бременност, раждане, майчинство

Първият болничен лист, който се издава от гинеколога преди термина, се издава за срок от 45 дни, но почти никога родилките не раждат точно в деня на термина, който е определен, т.е. този болничен няма как да бъде точен.

Вторият болничен се издава от болницата и е от деня на раждането. Той е за срок от 42 дни.

Третият болничен се издава от педиатъра на детето, заедно с декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение и той е този, които изравнява разликата, която почти винаги се получава при първия болничен лист.

Общо сумата на дните от трите болнични листа трябва да е 135.

След тези 135 дни, майката трябва да подаде молба до работодателя си, заедно с декларация по образец, която се предоставя от счетоводството и копие от акта за раждане.

Задължение на работодателя е да подаде коректно всички тези документи в НОИ, като се спазват процедурите на НОИ. Няма специален ред болничните за бременност и раждане да се предават по-рано от другите.