Газлайтинг на работното място

Газлайтинг – думата има 1740% увеличение на търсенето в гугъл за 2022г. Какво е това?

Газлайтинг е вид психологическа манипулация, която обикновено се разглежда при интимните взаимоотношения. Най-кратко може да се определи като практика за подвеждане на някого за собствена изгода.

Думата газлайтинг (от английски gaslighting – газова светлина)  произлиза от пиеса от 1938 г. и филм от 1944 г. В неговия сюжет съпругът на главната героиня променя различни детайли в дома им, за да я накара да се съмнява във възприятията си и да мисли, че полудява – например, затъмнява газовите лампи. Газлайтингът обаче не се случва само в романтичните връзки. Манипулациите могат да се случат на работното място и да доведат до токсична работна култура, която може да има пагубни ефекти върху служителите и бизнесас

Разпознаване на газлайтинга по време на работа

Една от най-трудните части от справянето с газлайтинга на работното място е да разберете, че това се случва. Поради естеството на манипулацията, жертвите на газлайтинга може да вярват, че другата страна е права и че не могат да се доверят на собствената си преценка.

Въпреки това думата се използва прекалено много, така че е важно да се разбере разликата между газлайтинга и просто лъжата.

При газлайтингът се поставя другата страна в положение, в което тя поставя под въпрос собствената си реалност и освен това обикновено газлайтинга е упорито поведение, а не се изчерпва с еднократен акт, какъвто е изказването на нещо невярно. Газлайтинга може да започне с нещо дребно и невинно на пръв поглед като например мениджър да започне стратегически да изключва определен служител от важни срещи, за да се покаже в по-добра светлина, отколкото ако този служител би присъствал на тези срещи. Едновременно с това той би имал възможност да говори отрицателно за него на тези срещи пред останалите колеги и ръководството и да го накара да изглежда негоден за повишение.

Газлайтинга по време на работа може да изглежда също така така:

Ръководител, който се радва на гъвкавия си график, отхвърля искането на работник за по-гъвкави възможности за работа, наричайки искането „нелепо искане“ или нещо невъзможно за допускане. Когато е притиснат по въпроса, ръководителят се отбранява и кара работника да се съмнява в неговата реалност.

Или служител  не успява да сподели ясно изискванията по даден проект и след това „запомня погрешно“ какво е било договорено с останалите членове на екипа. Когато бъде оспорван или се докаже, че греши, служителя заема отбранителна позиция, обвинява членовете на екипа, че не са могли да запомнят „едно просто нещо“, омаловажава ги  и ги кара да се съмняват в тяхната стойност за екипа.

Как може да повлияе на работното място газлайтинга

Манипулация като газлайтинга може бързо да превърне работното място в токсична и враждебна среда. Служителите може да се почувстват така, сякаш трябва да ходят по черупки от яйца и да внимават какво казват. Освен това обаче, това може да доведе до намаляване на производителността и морала. Ако ги критикуват за работата им, те могат да започнат да вярват, че не са добри в работата си или не са квалифицирани, което води до липса на увереност.

Ако един служител бъде накаран да вярва, че е луд или недостатъчно добър, той може да загуби мотивация от работата си с течение на времето и да развие негодувание към работодателя. В по-тежки случаи газлайтинга може да се промъкне в личния живот на човек, като повлияе на неговото психично здраве и благополучие.

Какво може да направи HR-а

Първо трябва да успее да разбере и идентифицира газлайтинга  по време на работа, което само по себе си не е толкова лесна задача, но отстраняването на проблема е друго предизвикателство.

Ето някои стъпки, които HR-а може да предприеме, за да идентифицира и газлайтинга на работа:

  • Бъдете нащрек за хиперболични термини като „луд“, „нелепо“ или „абсурдно“.
  •  Слушайте внимателно оплакванията на служителите и потвърдете, че ситуацията наистина е плашеща.
  •  Ако ситуацията наистина е плашеща, следете по-отблизо извършителя и потърсете фини признаци на поведението и прихванете червените сигнали.
  • След като съберете доказателства за поведението, документирайте констатациите си и се изправете срещу лицето. В зависимост от тежестта на поведението, следващите стъпки може да са различни.
  •  Осигурете подкрепа на жертвите на газлайтинга , за да помогнете за смекчаване на ефектите върху тяхното психично здраве.