Как да разпознаем, че имаме Burnout?

През 80 –те години на миналия век в психологичната теория и практика се появява понятието Burnout – синдром на професионално прегаряне.

Първоначално професионалното прегаряне е било установено при специалисти, работещи в благотворителни организации и медицински учреждения. След това групата на рисковите професии се разширява, като към нея се прибавят педагози, юристи, политици, мениджъри, полицаи и  социални работници.
Изследванията през последните години показват, че симптоматиката на бърнаут може да се прояви и при хора, които дълго време се грижат за болен член на семейството.

Read more

Подаване на Декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Уважаеми Работодатели, напомняме ви, че крайният срок за подаване на Декларация по чл.15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е 30.04.2022 г.

Срокът за подаване на декларациите по чл. 15 е всяка година от 01.01.до 30.04.

Декларацията може се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на предприятието или по електронен път като Инспекция по труда има специално разработен софтуер за изготвяне на самата декларация: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData

Ако изпитвате някакви затруднения или имате въпроси относно подаването на Декларацията не се колебайте да се свържете с нас през контактната форма на нашия сайт