Психично здраве и благополучие

Повече от всякога психичното здраве е тема за открита дискусия в медиите, в социалните ни кръгове и, разбира се, на работното ни място. Психичното здраве и благополучие са свързани с това как мислим, чувстваме и се държим и обикновено проблемите в тази сфера са причинени от реакция на трудно събитие в живота, което може да бъде причинено или влошено от проблеми, свързани с работата.

Мащаб на проблема

В световен мащаб около 264 милиона души страдат от депресия, една от водещите причини за инвалидност, като много от тези хора също страдат от симптоми на тревожност.

Наскоро проведено проучване на Световната здравна организация (СЗО) изчислява, че депресията и тревожните разстройства струват на световната икономика 1 трилион долара за всяка година загубена производителност.

Ясно е, че подкрепата на служителите да управляват собственото си психично здраве и създаването на работна среда, която позволява на всички да процъфтяват, е спешен въпрос за бизнес лидерите и мениджърите по здраве и безопасност.

Рискове за психичното здраве на работното място

Според СЗО, следните фактори могат да предизвикат или влошат проблеми с психичното здраве на работното място:

  • Неадекватни политики за здраве и безопасност
  • Лоши комуникационни и управленски практики
  • Ограничено участие във вземането на решения или слаб контрол върху сферата на работа
  • Ниски нива на подкрепа за служителите
  • Негъвкаво работно време
  • Неясни задачи или организационни цели

Изграждане на положителна култура на психичното здраве на работното място

За съжаление работното място може да засили вече съществуващо състояние и може да предизвика симптоми или да влоши ефекта им. Независимо дали работата е причина за здравословен проблем или засилва даден проблем, работодателите имат законова отговорност да помагат на своите служители и да предоставят адекватна подкрепа за психично здраве и благополучие.

Въпреки че в големите компанни е възприет холистичен подход за управление на рисковете за здравето, безопасността и благополучието на техния персонал, много от малките фирми все още нямат достъп до подходящо обучен или упълномощен специалист по трудова медицина. Различните курсове в сферата, които Тиймкод провежда може да ви помогнат да управлявате това във вашата организация и да изградите среда на работното място, която да е в подкрепа на тези, които изпитват проблеми с психичното здраве.

Първата стъпка е ръководството да разбере важността на насърчаването на подкрепяща среда за техния персонал. Всички директори и мениджъри трябва да имат някаква форма на обучение за психично здраве и благополучие.

Преди всичко е важно да запомните, че всички ние имаме психично здраве, което може да варира и да се променя с течение на времето. Би било неприемливо за всяка една организация да не направи корекции за нечие физическо благополучие, така че същото трябва да важи и за психичното здраве и благополучие. За повече информация и съвети относно нашия набор от курсове  обадете ни се или ни пишете за повече информация: Контакти