Топ 10 меки умения за 2024-та година

Меките умения са основни умения, търсени във всяка професия.

Независимо дали сте сервитьор в ресторант или главен  изпълнителен директор, вашите меки умения ще бъдат толкова решаващи за вашия успех, колкото и вашето техническо ноу-хау.

Какво представляват меките умения?

Меките умения се състоят от комбинация социални и комуникационни умения, черти на характера, нагласи и начин на мислене, както и социални и емоционални характеристики, наред с други, които се търсят във всички професии.

Някои примери за меки умения включват: комуникация, умение за работа в екип, лидерство, умения за разрешаване на проблеми.
Ако кандидатствате за работа, меките умения са от ключово значение за разграничаването на идеалните кандидати от адекватните – особено когато специалистите по подбор на персонал избират измежду кандидати с подобен трудов и образователен опит.

Проучванията също го потвърждават – 97% от работодателите казват, че меките умения са или толкова важни, или по-важни от техническите умения и че повече от половината нови служители, които се провалят в рамките на 18 месеца, го правят, защото им липсват меки умения.

Меки умения срещу „твърди“ умения

„Твърдите“ умения, наричани още измерими способности, включват всякакви знания – от овладяване на Photoshop до знания за спешна помощ. Твърдите умения се придобиват чрез вашето образование, обучение, сертификати и професионален опит.

Меките умения, наричани още умения за хора, са смесица от социални и междуличностни умения, черти на характера и професионални нагласи. Меките умения могат да бъдат личностни черти или могат да бъдат черти, придобити чрез житейски опит.

Обикновено в автобиографията си всеки включва както твърди, така и технически умения, например: технически умения: html, CSS; меки умения: работа в екип, лидерство. Но в по-голямата си част от случаите какви меки умения притежава дадено лице може да бъде разбрано при провеждането на самото интервю за работа.

Меките умения могат да разкажат много за това как един кандидат ще взаимодейства на работното място, как може да реагира под натиск или какъв е професионалния му потенциал. Поради това много работодатели са склонни да дават приоритет на наемането на служители с правилните меки умения пред техническите умения.

През 2023 г. най-търсените меки умения са следните: Управление на времето, Комуникация, Адаптивност, Разрешаване на проблеми, Съвместна дейност (работа в екип), Творчество, Лидерство, Междуличностни умения, Работна етика, Внимание към детайла.

#1. Управление на времето

Управлението на времето включва способността да използвате времето си разумно, за да работите възможно най-ефективно. Някои подумения, свързани с управлението на времето, са:

Управление на стреса
Организация
Приоритизиране
Планиране
Поставяне на цели

#2. Комуникация

Комуникацията е способността за ефективно предаване или споделяне на идеи и чувства и е сред най-добрите меки умения, които работодателите изискват във всички области.

Най-често срещаните комуникационни умения са:

Вербална комуникация
Писмена комуникация
Презентация
Конструктивна обратна връзка
Активно слушане

#3. Адаптивност

Вашата адаптивност показва колко добре можете да прегърнете промяната и да се приспособите към нея. Компаниите и работната среда непрекъснато се променят: идват нови членове на екипа, старите напускат, компаниите се купуват или продават и т.н. Така че трябва да можете да се адаптирате към различни ситуации на работното си място.

Ето някои умения, свързани с адаптивността:

Самоуправление
Оптимизъм
Спокойствие
Анализ
Само мотивиране

#4. Разрешаване на проблеми

Способността за аналитично и креативно решаване на проблеми ще ви бъде от полза независимо от работата ви. Все пак няма работа в света, с която да няма никакви проблеми. Ето защо креативните хора за решаване на проблеми винаги са много търсени.

Уменията, свързани с решаването на проблеми са:

Анализ
Логически разсъждения
Наблюдение
Мозъчна атака
Вземане на решение

#5. Съвместна дейност

Работата в екип никога няма да престане да бъде задължително умение. Помага ви да работите ефективно в група и да изпълнявате задачи. Примери за умения, свързани с работата в екип, са:

Управление и разрешаване на конфликти
Сътрудничество
Координация
Обмен на идеи
Посредничество

#6. Творчество

Свикнали сме да свързваме креативността с области като изкуство или дизайн, но креативността е широк термин, който включва  подумения – от умения за задаване на въпроси до експериментиране.

Няколко примера за творчески умения:

Въображение
Мисловна карта
Иновация
Експериментиране
Разпитване

#7. Лидерство

Лидерството се отнася до способността да се ръководи. Независимо от индустрията, работодателите предпочитат да наемат кандидати, които показват, че имат лидерски потенциал по 2 причини: служителите с лидерски умения показват повече инициатива и е по-вероятно да инвестират себе си в подпомагане на растежа на компанията. От своя страна компанията може да повиши служители със силни лидерски умения на по-добри управленски позиции.

Уменията, свързани с лидерството, включват:

Управленски умения
Автентичност
Менторство
Щедрост
Културна интелигентност

#8. Междуличностни умения

Междуличностните умения се отнасят до това колко добре взаимодействате с другите, поддържате взаимоотношения и правите положително впечатление на хората около вас.

Междуличностните умения се свързват с:

Емпатия
Хумор
Работа в екип
Толерантност
Дипломация

#9. Работна етика

Работната етика е свързана с оценяването на работата и полагането на усилия за постигане на резултати.  Някои меки умения, свързани с работната етика, са:

Отговорност
Дисциплина
Надеждност
Ангажимент
Професионализъм

#10. Внимание към детайла

Ето още едно умение, което никой работодател няма да отхвърли – способността да бъдете задълбочени и точни в работата си. Обръщането на внимание дори на дребни детайли е това, което отличава отдадените служители от тези, които просто искат да си свършат работата и да се приберат у дома.

Някои други меки умения, свързани с вниманието към детайла, са:

Планиране
Самоанализ
Острота
Разпитване
Критично наблюдение