Мотивиращият лидер е успешен лидер

Италианският философ Николо Макиавели казва, че за един владетел не е необходимо да умее всичко, а само да изглежда, че може. Ние бихме разширили малко тази дефиниция и бихме казали, че лидерът не е необходимо да умее всичко, а само да се обгради с комптепетни и мотивирани служители. Ако лидерът трябва да вземе пример от някого, то това със сигурност са царете от миналото, които, вярвате или не, са били изправени пред същите дилеми като днешния мениджър: Как можете да повлияете на колектива така, че да увеличите качеството на работата? А как можете изобщо да задържите качеството на същото ниво? Дали мотивацията се крие в основата на всичко? И какво разбираме под „мотивация“ изобщо? Read more

Мениджъри на бъдещето

Предсказанията за бъдещето на бизнеса звучат много подобно на онова, което бихме могли да очакваме в една холувудска научна фантастика:

Работата ще бъде наблюдавана и контролирана от все по-интелигентни машини и по-малко човешки работници.

Използвайки усъвършенствани алгоритми за изкуствена интелигентност и огромни количества данни в реално време, тези машини ще избират стратегии, приспособления и тактики и ще следят изпълнението, без човешка намеса.

Фабриките ще работят с дистанционно управление.

Доставките ще бъдат улеснени от автомобили и камиони без водачи, както и безпилотни самолети.

В разгара на някои от най-добрите истории за научна фантастика проблемите ще бъдат решени, преди да се случат, въз основа на сложни анализи, които в реално време получават информация от огромен набор от милиарди сензори.

Макар този сценарий наистина да ни звучи научнофантастичен, работа през следващите години, няма как да не се промени в тази цифрова ера. Няма как и работата на мениджъра да не се промени. В такава среда, където работата ще става все по-автоматизирана, мениджърите ще се превърнат в ментори, които подкрепят и улесняват, но не контролират ежедневната работа и те трябва да бъдат подготвени за прехода. Разбира се, не всяка компания ще възприеме новите технологии с еднакво темпо, но се предполага, че повечето организации ще се развиват със скоростта на своите индустрии и конкуренти, които в крайна сметка ще управляват това темпо.

Критична област, в която мениджърите, трябва да инвестират, за да бъдат адекватни и в утрешния ден е техническата гъвкавост.

Дори предишните традиционно творчески дейности като маркетинга сега са доминирани от технически специалисти, насочени към онлайн маркетинга и онлайн инструментите за работа. Потърсете и не отказвайте всяка възможност в професионалния си живот, за да получите обучение за най-новите програми и приложения. Работете в личния си живот, за да разберете и дори да участвате в тенденциите около социалните, мобилните, приложенията и други. Харесва ли ви или не, вашият свят е световен технологичен свят и ако не успеете да продължите да учите, вие ще се движите назад със скоростта на промяната.

Мениджърски умения – справяне с хронично оплакващ се на работното място.

Работата около един хронично оплакващ се колега може да бъде досадна и изтощителна, но също така може да деморализира екипа и да урони престижа на лидера, в чийто екип работи постоянно оплакващия се.

В статията ще се спрем на това как като лидери да се справим с постоянно оплакващия се колега.

Сигурно всеки от нас е срещал на работното място този харакер – на тези личности никога нищо не им харесва и те намират проблем и вина във всяко изказване на ръководството като имплицитно предполагат, че хората на отговорни позиции в компанията работят с фатален недостиг на здрав разум.

Ефективните мениджъри реагират бързо при подобни сигнали на някои от подчинените си, преди те да навредят на морала и да застрашат работната среда на екипа. И както всяка ситуация на управление и тук има правилни и грешни подходи за справяне с трудни хора.

Един грешен подход е тази ситуация да бъде подценене и да не й се обърне никакво внимание. Вредата от тези постоянни мърморковци е сравнима с тази от бавно капеща вода на тавана. За известно време капките от водата не причиняват големи щети, но с течение на времето могат да доведат до големи петна и дори рухването на тавана.

По същия начин хронично оплакващия се инфектира работната среда като разпространява негативност и създава съмнение в съзнанието на членовете на екипа. За мениджърите и членовете на екипа, които се стремят да въведат нова програма или политика, това финно, но агресивно поведение попречи на положителните промени.

Избягвайте и подхода, при който мениджърите се опитват да рационализират поведението на постоянно оплакващия се. В общия случай рационализацията звучи така:

„Това е просто (име), той е безобиден, той не обича нищо ново, но винаги идва да подкрепя програмата. “

Мениджър, който се опита да неутрализира подобно поведение като направи опити за искане на мнение и подкрепа само ще легитимира постоянно оплакващия се като иска одобрение от него. Така оплакващият се ще може да се хвали с други, че одобрението му е било активно поискано и отказано.

Вместо тези подходи успешните менидъри се ръководят от следните практики:

Съвети за справяне с постоянно оплакващ се колега

  1. Първо, поставете ясни очаквания за ефективността и ангажираността на работното място. Често мърморковците се появяват в среди, където стандартите за ефективност и поведение са лошо дефинирани.
  2. Установете, че е културно неподходящо да се оплаквате зад кулисите. Научете членовета на екипа да обсъждат проблемите си на общи срещи и въведете такава практика, ако нямате.
  3. Ефективните мениджъри са ангажирани с членовете на екипа, няма как да предложите конструктивна критика без контекста, който идва от наблюдаване и ангажиране с екипа ви. Хронично оплакващите се оцеляват и процъфтяват в среди, където мениджърът е склонен да работи от разстояние и не е свързан с подчинените си.
  4. Търсете обратна връзка от целия си екип. Мениджърът, който винаги се ангажира с всички членове на екипа си, за да разбере как вървят нещата, може да се съсредоточи върху тези хора и поведения, които отслабват морала и представянето. Използвайте ясни подходи и разговори, както и официални проучвания и 360-градусови рецензии, за да създадете набор от доказателства за групата и индивидуалното представяне.
  5. Предложете своевременна, ясна обратна връзка и обучение на хронично оплакващи се.

Добра практика е мениджърите да се съсредоточат първоначално върху наставничеството на човека, като му дадат представа за разрушителния характер на непрекъснатото оплакване в работната среда. Свържете поведението с въздействието, което има върху ефективността и морала. Посочете вредите за кариерата на оплакващия се.

Разберете, кога е време да предприемете повече дейнсти. Ако поведението не се промени, е време да се премине от наставничество към консултиране. Коучингът е предназначен да предизвика положителни промени в поведението чрез предлагане на насоки, насърчаване и специфична обратна връзка. Консултацията предлага ясна обратна връзка, че поведението е неприемливо и идентифицира последствията от неспособността на този човек да промени поведението. Работете със специалистите по човешките ресурси, за да организирате сесия за консултиране. Уверете се, че сте предоставили документация за цялата предварителна обратна връзка и коучинг. И не забравяйте да проследите какво се случва след всяко ваше предприето действие по въпроса!

6. Създаването на среда, в която мотивираните служители се насърчават и им се дава свободата да вършат най-добре дейностите си, е работа за всеки мениджър. Тя започва с наемането на подходящите хора и продължава към създаване култура на отчетност за положителното поведение, включително идентифициране и отстраняване на проблеми. Няма място за хронично оплакващи се на едно иначе здравословно работно място.