„Училище за родители – ТИЙМКОД“, стана на 2 години!

Инициативата има за цел да повишава културата на родителите или хората, поели грижата по отглеждането и възпитанието на децата – баби, бавачки, към основополагащите и ключови моменти в живота на децата и тийнейджърите.

Много от неволно нанесените травми от личностов характер и даващи отражение през целия живот на човека, се случват от прекалена грижа или от незнание от страна на най-близките и добронамерени хора.

Read more