Добри международни практики за борба с КОВИД-19 в работна среда

Част от добри международни практики за борба с КОВИД-19 в различни браншове са преведени на български език осигурено от Фонд „Условия на труд“.

Преводите са достъпни в сайта на Инспекция по труда, в специално създадената рубрика “В помощ на работодатели и работещи в извънредна ситуация“.

Преведените материали са

Безопасно завръщане

Ветеринарни клиники

Добри практики-туризъм

Дървообработване и металургия

Защита от заразяване

Защити себе си и другите

КОВИД-19-текстил

КОВИД-селско-стопанство

Контролен списък-Строителство

Културни институции

Места за настаняване-СЗО

Препоръки за защита от разпространение на КОВИД-19

Психика на заетите в здравния сектор

Селско стопанство

Списък за подпомагане на действията

Стигма и агресия

Строителни дейности

Строителни обекти

Търговия на дребно без храни

Търговия на дребно с храни

Управление на отпадъци

Физическа дистанция-чеклист

Химическо чистене

Хотелиерство

Всички добри практики на съответните езици могат да бъдат намерени в приложението към Насоките на ЕС, публикувани на сайта на Министерството на труда и социалната политика.